MÁJOVÉ ČTENÍ – SV. JAN SARKANDER

Od 1. 5. 2020 se zde každý den objeví nové čtení na pokračování o sv. Janu Sarkandrovi.

(31) Zamyšlení v olomoucké Sarkandrovce


(30) Papež sv. Jan Pavel II. vzpomíná na kanonizaci


(29) Svatořečení v Olomouci


(28) Žádost o kanonizaci


(27) Slavnost blahořečení


(26) Přípravy na blahořečení


(25) Osudy zúčastněných osob


(24) Osudy Sarkandrových ostatků


(23) Pohřeb


(22) Smrt


(21) V žaláři


(20) Vrcholná statečnost


(19) Lisovčíci u Holešova. Zatčení.


(18) Pouť do Čenstochové


(17) Co se tehdy u nás dělo?


(16) Jan Sarkander farářem v Holešově


(15) Janova další působiště


(14) Kněz Jan Sarkander na prvních působištích


(13) Po dvou letech rozhodování


(12) Jan Sarkander na bohosloví


(11) Rozhodování


(10) Studia


(9) Janova horlivost


(8) V družině Panny Marie


(7) Vliv jezuitů


(6) Mládí v Olomouci


(5) Dětství v Příboře


(4) Stěhování do Příbora


(3) Život Jana Sarkandra


(2) Zdráv buď, otče, od nás milovaný, jehož Slezsko dalo Moravě (Kancionál, č. 899)


(1) Úvodem