18 – Pavlova obhajoba

Biblický text: Skutky 26, 1-25Host pořadu: Petr Pokorný, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

17 – Pavlovo loučení s Efezskými

Biblický text: Skutky 20,17-38Host pořadu: Petr Pokorný, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Aktualizace tohoto webu pomalu končí

Pomalu se život vrací k obvyklému stavu a proto aktualizace tohoto webu již pomalu končí. Májové čtení a pořady s biblickým výkladem Skutků apoštolských zde ale najdete.

Především Ohlášky a Farní list již najdete jen na původním farním webu.

Na původní web (ale také zpět) se jednoduše dostanete přes záložku vpravo – OFICIÁLNÍ WEB FARNOSTI.

2 kostelní sbírky

Čeští a moravští biskupové i letos vyzývají farnosti ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Tato sbírka se bude konat již tuto neděli 17. května, kdy si připomínáme Den modliteb za pronásledované křesťany.

Velká farní sbírka na opravy kostela bude příští neděli 24. 5. 2020. 

16 – Působení apoštola Pavla v Efezu

Biblický text: Skutky 19,1-20Host pořadu: Petr Pokorný, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Nedělní mše svaté

Farnost oznamuje věřícím, že se nedělní bohoslužby mohou zúčastnit v sobotu večer v 18.30 a v neděli v 7.30 a v 10.30 hodin. Maximální počet 100 lidí se bude zajišťovat při vstupu do kostela hlavním vchodem. Pokud bude naplněna kapacita 100 lidí, přijďte na další mši svatou nebo poslouchejte bohoslužbu na farním rádiu nebo sledujte na TV NOE. Stále platí dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě. Pokud máte strach z nákazy, zatím se nemusíte účastnit společných bohoslužeb.

15 – Pavel a Silas v Tesalonice a v Beroji

Biblický text: Skutky 17,1-15; Host pořadu: Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické