Viděl jsem jednoho muže …..

Viděl jsem jednoho muže,
oblečeného v bílém, unaveného,
jak v dešti a v chladném větru
stoupá k oltáři.
Nese bolest a utrpení,
nese je s nadějí.
Viděl jsem jednoho muže,
starce,
jak kulhavě
stoupá po schodech
a na ramenou –
bolest světa.
Viděl jsem jednoho muže,
soustředěného,
jak se chvěje
a modlí
za odpuštění všech našich hříchů
a za naší spásu.
Viděl jsem jednoho muže,
jednoho z mnoha,
jak se staví do čela všech,
aby se modlil
za všechny.
Viděl jsem jednoho muže,
říkal:
“Nikdo se nespasí sám,”
protože nejsme sami,
když věříme v Boha-Otce
a jeho spásu.
Viděl jsem jednoho muže,
který se,
stejně jako všichni lidé světa,
spasí,
protože uvěřil a věří
už navěky.
(z italského originálu, překlad: OMI)