Úprava týdenního Pořadu bohoslužeb

Vzhledem k okolnostem se nebudou vysílat křížové cesty z kostela. Mše svaté se vysílat samozřejmě budou. Připomínám, že každý den na AudioKostelu v 15 hodin je záznam křížové cesty P. Pavla Hofírka. Hledám další nahrávky křížových cest, které by se daly použít.

Byla upravena stránka Pořad bohoslužeb, aby bylo jednodušší úpravovat aktuální změny.