TŘÍDENNÍ MODLITBY MATEK na farním rádiu

Milé maminky, je před námi víkend, kdy se bude konat Třídenní modlitby matek. Protože se nemůžeme sejít v kostele, bude Triduum vysíláno přes Audiokostel (farní rádio) vždy v 19.00hod. Triduum MM nejsou však jen 3 hodiny modliteb, ale 3 celé dny. Proto se můžete ispirovat následujícími doporučeními.
V pátek jsme pozváni činit pokání za naše hříchy. Už od rána můžeme v duchu stát s Pannou Marií pod křížem – při plnění všech našich každodenních povinností – a například jen opakovat modlitbu: „Pane Ježíši Kriste, synu živého Boha, smiluj se nade mnou hříšnou.“ Máme se postit o chlebě a vodě – kdo může. V tento den bychom měly Pánu předložit všechno, co prožíváme – naše povinnosti, námahu jako oběť za naše hříchy, tedy za to, co jsem já sama udělala špatně. Pobožnost tridua by měla být pouze vyvrcholením celého dne. Po ní bychom mohly v duchu děkovat za Boží milosrdenství.

V sobotu můžeme prosit o milost odpuštění těm, kteří ublížili našim dětem. Můžeme udělat místo nich skutek pokání, aby Pán viděl, že to myslíme vážně a že to opravdu chceme. Celý den si připomínejme, že nám Ježíš odpustil mnohem víc, než co my máme odpustit druhým. Můžeme si například opakovat modlitbu Otče náš.

V neděli je den radosti a chval. Měla by to pocítit celá naše rodina a přátelé. Celá neděle může být modlitbou chval a díkůvzdání. Pobožnost v kostele nebo ve skupince a agapé je jen vyvrcholením celého tridua. Tento den můžeme i doma připravit slavnostnější oběd než obvykle a věnovat se rodině, aby i oni všichni z nás cítili, že máme v srdci radost. Prosme Pannu Marii, aby nám pomohla. Aby její radost byla i naší radostí a aby se dotýkala všech našich drahých.