Slavnost sv. Josefa

Dnes ve středu bude večer (17:30) mše svatá přenášená z kostela ze slavnosti sv. Josefa. Od 17 hodin bude modlitba růžence.

Josefové naší farnosti darovali na kostel 5 400 Kč. Pán Bůh zaplať!