Nedělní mini-ohlášky

DOLNÍ NĚMČÍ
Ročník 1945 daroval na kostel 500 Kč. Další dary na kostel 1 500 Kč.
Bohužel stále trvá nouzový stav, takže se nemůžeme scházet k bohoslužbám. Přesto jsou mše svaté v kostele slaveny a můžete je sledovat na AudioKostel nebo Facebooku. Bude se také vysílat páteční adorace od 17 hodin a v sobotu ráno mariánská pobožnost od 6:45 hodin.
Úmysly mší svatých na druhé čtvrtletí letošního roku si můžete telefonicky nahlásit na faře ( 572648738) nebo u Eriky Uhrové ( 739080307 ).
HORNÍ NĚMČÍ
Dary na kostel: 2 000 Kč.