Modlitba (autor asi Benedikt XVI.)

Pane Ježíši, náš Božský lékaři, buď naší stráží a ochraňuj nás před koronavirem a všemi smrtelnými chorobami. Smiluj se nad všemi, kteří zemřeli a uzdrav všechny nemocné. Osviť všechny vědce, kteří hledají lék. Posiluj a ochraňuj všechny zdravotníky, kteří nyní pečují o nemocné. Uděl pokoj všem, kteří mají strach, zvláště starým lidem a ohroženým osobám. Kéž Tvá drahocenná Krev je naším štítem, naší ochranou a spásou. Kéž se obáváme víc nakažení hříchem než jakoukoli nemocí. Pane, potřebujeme Tě! Smiluj se nad námi a nad celým světem.   AMEN