Mini-ohlášky 22/3/2020

Josefové z DN darovali 5 400 Kč. Další dary v DN: 2 000 Kč.

Dary v HN: 4 600 Kč. Josefové z HN darovali 1 500 Kč.

Za vše Pán Bůh zaplať!

Mše svaté slavím v kostele podle aktuálního Pořadu bohoslužeb. Bohoslužby můžete sledovat na Facebooku farností nebo v DN také poslouchat na AudioKostel.

Nedělní křížová cesta z Dolního Němčí se bude vysílat v obvyklý čas, tedy ve 14 hodin a děkuji všem, kteří nahráli na své mobily jednotlivá zastavení.