Chyba v Základních informacích

Omylem se mi dostala do Základních informací chyba. Tady je opravený text:

Příležitost ke svaté zpovědi bude v pondělí, středu a pátek od 16:30 do 17 hodin. Po zpovědi a vykonání pokání pokračujte v modlitbě cestou domů nebo při procházce venku. Svátost smíření v jinou dobu si můžete telefonicky domluvit s knězem.

Mylně tam byla uvedena informace ohledně svatého přijímání.