AKTUALITY

Slavení velikonoc s papežem Františkem

Přinášíme přehled liturgických slavností ve Svatém týdnu, kterým bude předsedat papež František a také kde je bude možné živě sledovat. Letošní obřady Svatého týdne se budou slavit u oltáře katedry v bazilice sv. Petra bez přítomnosti věřících. Všechny obřady bude možno sledovat v přímém přenosu vatikánských médií na webové a facebookové stránce Vatican News a stejně tak i na kanálu YouTube. V ČR bude všechny bohoslužby přenášet živě TV Noe. 5. dubna – Květná (pašijová) neděle 11.00 mše svatá – Svatý otec zahájí Svatý týden obřady Květné neděle 9. dubna – Zelený čtvrtek Mše svatá se svěcením olejů se konat nebude 18.00 mše svatá na Památku Večeře Páně (Missa in Coena Domini) 10. dubna – Velký pátek – Památka Umučení Páně 18.00 liturgie Velkého pátku se zvláštním úmyslem přímluv za nemocné a za ty, kdo se ocitli v mimořádných nesnázích 21.00 křížová cesta na nádvoří Svatopetrské baziliky 11. dubna – Bílá sobota 21.00 velikonoční vigilie 12. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně 11.00 mše svatá, v jejímž závěru udělí papež František požehnání Urbi et Orbi


Čtení Bible v průběhu 24 hodin

Čtení Bible v průběhu 24 hodin - WEB
Celodenní a celonoční čtení Bible je unikátním projektem, který se v Olomouci již stal tradicí. Jedná se o ojedinělou událost, která má svůj počátek v Římě.

Letošní osmý ročník nemůže sice proběhnout ve standardní podobě (tedy způsobem, kdy se přihlásíte a v daný čas přijdete osobně na radnici do kaple Sv. Jeronýma), ale moderní technologie nám umožňují jednoduše pořídit nahrávky vašeho konkrétního textu, který jste si vybral(a), a z pohodlí vašeho domova je zveřejnit zde na webu. Následně takto odeslaná nahrávka bude přiřazena k Vámi vybranému času a čtení. Tímto způsobem můžeme vytvořit kompaktní skupinu těch, kteří se i letos do čtyřiadvacetihodinového čtení zapojí a naše město Olomouc bude tak moci i za této mimořádné situace být místem a městem, ve kterém bude Boží slovo zaznívat dnem i nocí. To vše v čase Svatého týdne. To vše v čase, který je poznamenán mnohými obavami, strachem, úzkostí a nejistotou v důsledku koronavirové nákazy.

Olomoucké čtení Bible pořádají České katolické biblické dílo, Římskokatolická farnost sv. Mořice a Dcery sv. Pavla (paulínky).
Čtení Bible 6.4.2020

Zaregistrujte se a pošlete nám svoji nahrávku

  • v níže uvedeném harmonogramu si vyberte úryvek a klikněte na tlačítko "Rezervovat"
  • vyplňte a odešlete rezervační formulář - po jeho odeslání obdržíte e-mailovou zprávu s odkazem pro nahrátí Vašeho čtení
  • nahrávku Vašeho čtení pořiďte a nahrajte předem (nejlépe do středy 8. 4.), zveřejněna bude až 9. dubna
  • na formátu nahrávky nezáleží - může to být audio nebo i video soubor
  • můžete si zarezervovat až 3 úryvky
  • necháme na Vás, zda v rámci četby uvedete i název kapitoly
  • letos čteme z liturgického překladu Bible
  • soubor můžete nahrát na tomto webu (speciální odkaz obdržíte e-mailem) nebo nám jej můžete poslat přes webové úložiště, např. Úschovna.cz
  • nevíte-li si rady, kontaktujte nás na e-mailu ctenibible24@gmail.com nebo tel. 776 575 975
  • chcete-li se zúčastnit tohoto čtení, ale pouze soukromě (bez zaslání jakékoliv své nahrávky), můžete si rezervovat vybraný úryvek a ten v uvedeném čase přečíst soukromě. I tímto způsobem se stanete součástí této čtyřiadvacetihodinové četby Bible v tomto roce

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ - sleva 20%

Na veškerý sortiment internetového obchodu.


SLAVENÍ VELIKONOC

Bratři a sestry, velikonoční svátky se blíží a bohužel je nemůžeme společně prožít v kostele. Přesto se budu snažit připravit slavení velikonoc co nejlépe. I když nejdůležitější prožití svátků bude ve vašich rodinách. Proto sledujte nové Menu - SLAVENÍ VELIKONOC. Již nyní jsou tam 4 videa. 🙂


Sbírka Charity

Koronakrize
Souhrn aktuálních informací o naší práci v době koronavirové krize naleznete ZDE.

Křížová cesta - omalovánky pro děti

Ve spolupráci s Centrem Aletti v Říme, nakladatelstvím Lipa a Kolumbovými řytíři Vám přinášíme v českém jazyce omalovánky pro děti včetně modlitby k Matce Boží papeže Františka. OMALOVÁNKY KE STAŽENÍ


Setkání mládeže na TV Noe


Papežova slova


Viděl jsem jednoho muže .....

Viděl jsem jednoho muže,
oblečeného v bílém, unaveného,
jak v dešti a v chladném větru
stoupá k oltáři.
Nese bolest a utrpení,
nese je s nadějí.
Viděl jsem jednoho muže,
starce,
jak kulhavě
stoupá po schodech
a na ramenou -
bolest světa.
Viděl jsem jednoho muže,
soustředěného,
jak se chvěje
a modlí
za odpuštění všech našich hříchů
a za naší spásu.
Viděl jsem jednoho muže,
jednoho z mnoha,
jak se staví do čela všech,
aby se modlil
za všechny.
Viděl jsem jednoho muže,
říkal:
“Nikdo se nespasí sám,”
protože nejsme sami,
když věříme v Boha-Otce
a jeho spásu.
Viděl jsem jednoho muže,
který se,
stejně jako všichni lidé světa,
spasí,
protože uvěřil a věří
už navěky.
(z italského originálu, překlad: OMI)

Modlitba za mládež

V týdnu před Květnou nedělí se církev modlí za mládež. Přidejme se. Pane Ježíši Kriste, sjednoceni se všemi, kteří se tento týden modlí za mládež celého světa, Tě vroucně prosíme: chraň mladé lidi před otroctvím hříchu a dávej jim sílu a vytrvalost ve všech životních zkouškách. Naplňuj srdce všech mladých Tvou láskou, aby objevili cestu, na kterou je zveš, a věrně po ní šli. Mladým věřícím dej odvahu čerpat z pokladů Tvé církve a posiluj je svým Svatým Duchem, aby byli solí země a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista všem lidem. O to vše prosíme na přímluvu Tvé milované matky Marie. Zdrávas Maria…


Křížová cesta Misijního klubka

[video width="1280" height="720" mp4="http://farnostdn.maweb.eu/wp-content/uploads/2020/03/Křížová-cesta-Klubko.mp4"][/video]


Tomáš Halík: promluva k 5. neděli postní


Nedělní mini-ohlášky

DOLNÍ NĚMČÍ
Ročník 1945 daroval na kostel 500 Kč. Další dary na kostel 1 500 Kč.
Bohužel stále trvá nouzový stav, takže se nemůžeme scházet k bohoslužbám. Přesto jsou mše svaté v kostele slaveny a můžete je sledovat na AudioKostel nebo Facebooku. Bude se také vysílat páteční adorace od 17 hodin a v sobotu ráno mariánská pobožnost od 6:45 hodin.
Úmysly mší svatých na druhé čtvrtletí letošního roku si můžete telefonicky nahlásit na faře ( 572648738) nebo u Eriky Uhrové ( 739080307 ).
HORNÍ NĚMČÍ
Dary na kostel: 2 000 Kč.

Modlitba v rodině – 5. neděle postní

Nabízíme podklady pro slavení 5. neděle postní. Stav nouze stále trvá a neumožňuje nám slavit Eucharistii ve společenství farnosti. I tuto postní neděli můžeme vstoupit do společenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy skrze společnou modlitbu v rodině.

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky

[audio mp3="http://farnostdn.maweb.eu/wp-content/uploads/2020/03/papez27-3Rim.mp3"][/audio] Promluva papeže Františka při mimořádné modlitbě a požehnání Urbi et Orbi v pátek 27. 3. 2020 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13363982507-mimoradne-pozehnani-urbi-et-orbi-papeze-frantiska/22056221456


Třídenní Modlitby matek - 2. den

Dnes v sobotu v 19 hodin se můžete modlit 2. den Třídenní Modlitby matek na našem farním rádiu (AudioKostel).


Nedělní kázání pro děti - 5. neděle postní


POZOR Změna času

Dnes v noci se změní čas. Budeme spát o hodinu méně. Ať i tuto změnu stačíme zvládnout či nejdříve.


Křížová cesta - živé obrazy (2019)

http://farnostdn.maweb.eu/wp-content/uploads/2020/03/KC-ZIVEOBRAZY2019.mp4


TŘÍDENNÍ MODLITBY MATEK na farním rádiu

Milé maminky, je před námi víkend, kdy se bude konat Třídenní modlitby matek. Protože se nemůžeme sejít v kostele, bude Triduum vysíláno přes Audiokostel (farní rádio) vždy v 19.00hod. Triduum MM nejsou však jen 3 hodiny modliteb, ale 3 celé dny. Proto se můžete ispirovat následujícími doporučeními.
V pátek jsme pozváni činit pokání za naše hříchy. Už od rána můžeme v duchu stát s Pannou Marií pod křížem - při plnění všech našich každodenních povinností - a například jen opakovat modlitbu: „Pane Ježíši Kriste, synu živého Boha, smiluj se nade mnou hříšnou.“ Máme se postit o chlebě a vodě - kdo může. V tento den bychom měly Pánu předložit všechno, co prožíváme - naše povinnosti, námahu jako oběť za naše hříchy, tedy za to, co jsem já sama udělala špatně. Pobožnost tridua by měla být pouze vyvrcholením celého dne. Po ní bychom mohly v duchu děkovat za Boží milosrdenství.
V sobotu můžeme prosit o milost odpuštění těm, kteří ublížili našim dětem. Můžeme udělat místo nich skutek pokání, aby Pán viděl, že to myslíme vážně a že to opravdu chceme. Celý den si připomínejme, že nám Ježíš odpustil mnohem víc, než co my máme odpustit druhým. Můžeme si například opakovat modlitbu Otče náš. V neděli je den radosti a chval. Měla by to pocítit celá naše rodina a přátelé. Celá neděle může být modlitbou chval a díkůvzdání. Pobožnost v kostele nebo ve skupince a agapé je jen vyvrcholením celého tridua. Tento den můžeme i doma připravit slavnostnější oběd než obvykle a věnovat se rodině, aby i oni všichni z nás cítili, že máme v srdci radost. Prosme Pannu Marii, aby nám pomohla. Aby její radost byla i naší radostí a aby se dotýkala všech našich drahých.  
Dopis kardinála Duky dětem a studentům

Milé děti, žáci, žákyně, studenti a studentky, píši vám tento dopis, protože myslím, že je to důležité. Budu rád, když si ho přečtete a budete o něm přemýšlet. Před několika týdny se změnily naše životy ze dne na den. Nikdo to nečekal, nikdo na to nebyl ani v nejmenším připravený. Byli jsme zvyklí, že žijeme v bezpečné a svobodné době. Ze můžeme chodit, kam chceme, a můžeme se vídat s lidmi, které máme rádi, kdykoliv na to máme chuť. Ze můžeme libovolně cestovat. I když se vám třeba často nelíbilo, že od pondělí do pátku musíte do školy, byla to jistota. Nic z toho najednou neplatí. Školy jsou zavřené, nesmíte do kina a nemůžete se vídat s kamarády, jak jste byli zvyklí. Dokonce vám dospěli říkají, že raději nepůjdete ani na návštěvu za dědou a babičkou, abyste je neohrozili. Venku skoro nikdo nechodí, život jako by zmizel. Všechno vypadá — zahalené do roušek — strašidelně, pocit jistoty a bezpečí jako by se vytratil. Bůh na nás sesílá různé zkoušky. Jsem starý muž a zažil jsem takové životní zkoušky, o kterých vy se už učíte jen v dějepisu a neumíte si je moc představit. Koronavirus a jeho šíření je trochu jiný, protože se týká nás všech a je na nás, jak v této zkoušce obstojíme všichni společně. Každý z nás máme svou velkou roli a je důležité, jak se k ní postavíme. Zvládnutí situace není v rukou jen naší vlády a státu, našich skvělých a odvážných doktorů a zdravotníků nebo třeba hasičů, vojáků či policistů. Je v rukou každého z nás, a tím ted' myslím i vás, děti, žáky, studenty. Svět se obrátil vzhůru nohama nejen vám, ale i vašim rodičům, prarodičům a učitelům. Je toho na ně hodně a dělají všechno možné, aby se o vás dobře postarali. Chtěl bych, abyste si toho všimli. Abyste viděli, co pro vás vaši nejbližší dělají, co se děje kolem vás a že i vy můžete pomoct. Ted' vidíte lásku, o které mluvil Pán Ježíš, v pravém slova smyslu v přímém přenosu. Lidé si pomáhají navzájem, šijí roušky, starším lidem chodí na nákupy. Mladí zdravotníci, často ještě nedostudovaní, jsou připraveni na okamžik, kdy budou povoláni do služby, aby se mohli starat o nemocné, skauti pomáhají už od samého počátku. Možná se zdá, že je to strach, který lidi spojil. Já si to ale nemyslím. Vidím, že to byla láska, která lidi spojila. Láska k bližnímu, obětavá a maximálně pokorná. Taková, jaká má být, a která v tom světě před epidemií jako by nebyla tolik vidět. I vy můžete pomoct a já vás o to prosím. Plňte svoje úkoly na dálku svědomitě. Poslouchejte svoje rodiče a učitele; věřím tomu, že i těm méně oblíbeným už se po vás moc stýská a udělali by všechno pro to, abyste mohli zase normálně společně svádět boj se vzděláním ve třídě. Rodiče se snaží být vám ku pomoci při pinění vašich školních povinností, ale ani oni nezvládnou všechno. Když budete bez odmlouvání a s radostí přistupovat k vaší škole na dálku, pomůžete tak všem a všichni si toho budou moc vážit. Vždyť vy, děti, jste ti Pánem ežíšem nejmilovanější a ve vás je naděje. A jsem přesvědčen, že je mezi vámi mnoho takových, kteří jednou jako dospělí budete pomáhat při řešení dalších, jiných těžkých zkoušek, které přijdou. A k tornu budete potřebovat vědomosti, znalosti a zkušenosti, které i ted' získáváte tak intenzivním, nezvyklým způsobem při vyhlášení nouzového stavu. Na začátku dopisu jsem psal, že „jako by se ztratil pocit jistoty". Záměrně jsem použil podmiňovací způsob, kondicionál, jak se učíte vy větší v českém jazyce. „Jako by"... Ve skutečnosti se ale jistota neztratila. Jsem si jist, že Bůh nás má rád. Že i tato zkouška má svůj důvod. Nevím, možná se má ukázat, že i mobily, tablety a komunikace na dálku, všechno, co vaši rodiče nemají rádi a my staří tornu tolik nerozumíme, má svou světlou stránku a může nás posunout dál. Možná se má ukázat, že umělá inteligence pro lidstvo nemusí být hrozbou, ale naopak nám pomůže přežít, či vyvarovat se nemoci, třeba díky chytré karanténě. Anebo třeba jen Bůh viděl, že je načase, abychom se zklidnili, začali v tichosti svých duší přemýšlet a našli k němu zpět tu správnou cestu, cestu lásky a pokory. Vám dětem moc děkuji, že se učíte a pomáháte svým rodičům a učitelům. Že jim dáváte radost a smysl všechno zvládnout. Vážím si toho. Myslím na vás a vám všem, vašim rodičům, prarodičům, blízkým, přátelům, učitelům, kamarádům a všem lidem vyprošuji Boží milost. kardinál Dominik Duka OP arcibiskup pražský a primas český Praha dne 25. března 2020 v den Slavnosti Zvěstování Páně 


Příběh Bible – Maria: Zvěstování a příchod Božího Syna

http://hudba.signaly.cz/videa/1563-p%C5%99%C3%ADb%C4%9Bh-bible-%E2%80%93-maria-zv%C4%9Bstov%C3%A1n%C3%AD-a-p%C5%99%C3%ADchod-bo%C5%BE%C3%ADho-syna.html


Úmysly na mše svaté (2. čtvrtletí)

Na webu v Menu - Pořad bohoslužeb - najdete přehled úmyslů na další čtvrtletí (duben - červen). Pokud chcete zapsat úmysl mše svaté (i když po dobu nouzového stavu nemůžete přijít celá rodina do kostela) na měsíce duben - červen, tak zavolejte na faru (572648738 - pevná linka) nebo na mobil otci Petrovi nebo Erice Uhrové.


Modlitba (autor asi Benedikt XVI.)

Pane Ježíši, náš Božský lékaři, buď naší stráží a ochraňuj nás před koronavirem a všemi smrtelnými chorobami. Smiluj se nad všemi, kteří zemřeli a uzdrav všechny nemocné. Osviť všechny vědce, kteří hledají lék. Posiluj a ochraňuj všechny zdravotníky, kteří nyní pečují o nemocné. Uděl pokoj všem, kteří mají strach, zvláště starým lidem a ohroženým osobám. Kéž Tvá drahocenná Krev je naším štítem, naší ochranou a spásou. Kéž se obáváme víc nakažení hříchem než jakoukoli nemocí. Pane, potřebujeme Tě! Smiluj se nad námi a nad celým světem.   AMEN


Středa a pátek s papežem Františkem

Svatý otec František vyzval všechny křesťany, aby se tuto středu, tj. zítra 25. března v poledne společně pomodlili modlitbu Otče náš A vyzval věřící, aby se připojili přes média, že bude tento pátek (27. 3.) v 18 hodin na prázdném náměstí sv. Petra ve streamingovém přenosu předsedat eucharistické adoraci, po níž udělí Nejsvětější svátostí požehnání Urbi et Orbi. Toto eucharistické požehnání určené městu Řím a celému světu bude spojeno s možností získat plnomocné odpustky, v návaznosti na dekret Apoštolské penitenciárie vydaný v souvislosti s naléhavou situací nákazy Covid-19.  Jistě bude dobré, nakolik můžeme, toto připomenout i našim lidem.


Spojme se tuto středu a pátek s celým světem ke společné modlitbě

Papež vyzval všechny křesťany, aby se ve středu 25.3.2020 ve 12:00 spojili v modlitbě Otčenáš. V pátek 27. března v 18.00 pak proběhne společná modlitba nad Božím slovem a adorace, kterou papež následně zakončí požehnáním „Urbi et Orbi“ (městu Římu a celému světu). Modlitba proběhne na prázdném náměstí před Bazilikou sv. Petra. Papež František uvedl: „V těchto dnech zkoušky, kdy se lidstvo chvěje před hrozbou pandemie, chtěl bych všem křesťanům navrhnout, aby svoje hlasy volající k nebi spojili. Vybízím hlavy všech církví a představitele všech křesťanských společenství, spolu se všemi křesťany různých vyznání, volat současně k Nejvyššímu, všemohoucímu Bohu, recitací modlitby, kterou nás naučil Ježíš, náš Pán. Všechny tedy zvu, aby se - několikrát denně - ale všichni společně ve středu, 25. března, v poledne, pomodlili všichni zároveň Otče náš. V den, kdy si mnozí křesťané připomínají, že bylo Panně Marii zvěstováno Vtělení Slova, kéž Pán vyslyší jednomyslnou modlitbu všech svých učedníků, kteří se připravují na oslavu vítězství Zmrtvýchvstalého Krista. S tímtéž úmyslem budu v pátek 27. března v 18 hodin předsedat modlitebnímu zastavení na nádvoří před bazilikou sv. Petra s prázdným náměstím. Všechny už nyní zvu k duchovní účasti pomocí komunikačních prostředků. Budeme naslouchat Božímu Slovu, vzneseme svoji úpěnlivou prosbu a budeme adorovat Nejsvětější svátost, kterou na závěr udělím požehnání Urbi et Orbi, spojené s příležitostí obdržet plnomocné odpustky. Na virovou pandemii chceme odpovědět všeobecností modlitby, soucitu a laskavosti. Zůstaňme sjednoceni. Dejme pocítit svojí blízkost těm nejosamocenějším a nejvíce zkoušeným lidem; svoji blízkost lékařům, zdravotníkům a zdravotnicím, dobrovolníkům; blízkost státním představitelům, kteří přijali opatření tvrdá, ale pro naše dobro; blízkost policistům, vojákům, kteří udržují stálý pořádek na ulicích, aby se dodržovalo, co požaduje vláda pro dobro nás všech. Blízkost všem.“

PAPEŽ FRANTIŠEK V PÁTEK UDĚLÍ MIMOŘÁDNÉ POŽEHNÁNÍ URBI ET ORBI

Papež František v neděli v poledne oznámil, že tento týden udělí mimořádně požehnání Urbi et Orbi (Městu a světu), které se tradičně uděluje pouze v době Vánoc a Velikonoc. Vyzval také křesťany na celém světě, aby se ve středu v poledne středoevropského času zastavili a pomodlili se spolu Otčenáš v reakci na krizi týkající se nového koronaviru. František to řekl ve své knihovně v Apoštolském paláci během nedělní modlitby Anděl Páně, kterou věřící mohli sledovat na internetu nebo v televizi. Papež uvedl, že mimořádně požehnání Urbi et Orbi udělí v pátek večer z prázdného vatikánského náměstí sv. Petra. Náměstí je uzavřeno v rámci karantény v Itálii, která se snaží dostat pod kontrolu šíření koronaviru. "Chceme reagovat na pandemii tohoto viru univerzálností modlitby, soucitu a láskyplnosti. Zůstaňme jednotní, "vyzval papež František. Televize NOE Vám toto mimořádné požehnání přinese v přímém přenosu.

Farní "mobilová" křížová cesta

Texty křížové cesty napsal svatý Jan Pavel II. a nahráli je na své mobily farníci. Díky. http://farnostdn.maweb.eu/wp-content/uploads/2020/03/nfmkc.mp3


Katolický týdeník ke stažení zdarma!

Po dobu mimořádných vládních opatření, kdy není zcela možné kvůli zavřeným kostelům Katolický týdeník doručit věřícím, tak jako to bylo dříve běžné, rozhodla společnost Katolický týdeník, s.r.o. zpřístupnit noviny ke stažení zdarma na svých webových stánkách.
Každý týden v sobotu odpoledne najdete na webu www.katyd.cz aktuální vydání Katolického týdeníku ke stažení ve formátu PDF. Noviny v této formě nebo link na tento web můžete rozesílat libovolně svým příbuzným a přátelům, aby i oni mohli využít této možnosti. Samozřejmě, že je ideální, pokud si Katolický týdeník předplatíte a bude vám chodit každý týden do vaší poštovní schránky. Tato služba funguje nepřerušeně i v této době mimořádných opatření proti nákaze koronavirem. Za tuto možnost celé redakci Katolického týdeníku děkujeme a pevně věříme, že si Katolický týdeník i díky ní najde nové čtenáře.
Koronavirus – výzva k obrácení

http://www.vojtechkodet.cz/temata/duchovni-zivot/koronavirus---vyzva-k-obraceni.html


Mini-ohlášky 22/3/2020

Josefové z DN darovali 5 400 Kč. Další dary v DN: 2 000 Kč. Dary v HN: 4 600 Kč. Josefové z HN darovali 1 500 Kč. Za vše Pán Bůh zaplať! Mše svaté slavím v kostele podle aktuálního Pořadu bohoslužeb. Bohoslužby můžete sledovat na Facebooku farností nebo v DN také poslouchat na AudioKostel. Nedělní křížová cesta z Dolního Němčí se bude vysílat v obvyklý čas, tedy ve 14 hodin a děkuji všem, kteří nahráli na své mobily jednotlivá zastavení.  


Nedělní kázání pro děti

https://youtu.be/Yep45EzyTtU


Naše životy patří dobrému Bohu

https://www.vira.cz/texty/tema-tydne/nase-zivoty-patri-dobremu-bohu?fbclid=IwAR2fa4MHUkuIvLfgHgN9wly39MT57qG-U8OzGEUeHxo6k1rs-XDigmjQOcg


Aplikace Bible pro děti

https://www.bible.com/cs/kids


Online duchovní život v době koronaviru

Věřící mají díky portálu Člověk a Víra větší možnost prožívat svou víru ve společenství přes internet. K přehledu on-line mší svatých, které již fungují na serveru mseonline.cz, přibyly i další formy duchovního života online. Jde např. o nabídku společných modliteb růžence, křížových cest, koncertů chval, duchovních přednášek, zamyšlení a různých forem lidové zbožnost včetně nekatolických bohoslužeb, shromáždění a dalších způsobů prožívání víry. Přehled on-line budoucích vysílání je umístěn na adrese https://www.clovekavira.cz/udalosti-on-line Záznamy duchovních aktivit během této postní doby prožívané v karanténě je na adrese https://www.clovekavira.cz/udalosti-zaznamy Službu zajišťuje na svých stránkách spolku Člověk a Víra svými dobrovolníky fotografy. Po vložení informace určená služba záznamy kontrolujeme proti spamu a poté zveřejňuje. K TĚMTO SEZNAMŮM SE KDYKOLI SNADNO DOSTANETE PŘES MENU TOHOTO WEBU - ONLINE BOHOSLUŽBY


Modlitba v rodině – 4. neděle postní

I pro 4. neděli postní pro vás máme texty, které se můžete modlit doma v rodině.
Publikováno: 21. 3. 2020 10:30
Stav nouze sice stále trvá a neumožňuje nám slavit Eucharistii ve společenství farnosti, přesto můžeme vstoupit do společenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy i o další postní neděli. Předkládáme návrh, jak prožít rodinnou bohoslužbu ve společenství s celou církví. Každá rodina si jej může přizpůsobit vlastním možnostem. Text ke stažení v příloze. Vypracovalo Biskupství ostravsko-opavské
ÚKLID KOSTELA

V době mimořádných opatření nebude pravidelný sobotní úklid kostela.


Arcibiskup Jan Graubner promluví k divákům TV Noe

Televize Noe přinese pravidelnou nedělní mši svatou 22. března od 10.30 hodin z kaple Telepace v Ostravě. Sloužit ji bude olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Ve virtuální katedrále promluví k věřícím nejen své diecéze, ale ke všem divákům televize Noe. Je to již třetí biskup v krátkém čase ve vysílání TV Noe. První byl pomocný biskup Martin David z ostravsko-opavské diecéze a to v úterý 17. března, druhý byl ve čtvrtek 19. března pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer. Mnoho věřících má tak jednu z možností, jak prožít platnou mši svatou prostřednictvím televizní obrazovky. Televize Noe má ve svém programu bohoslužby každý pracovní den v 7.00 hodin ráno a ve 12.00 hodin. Večer v 18.00 se s diváky spojuje při mši svaté nebo interaktivním pořadu Uzdrav svou zem. V sobotu je mše svatá v 18.00 hodin s nedělní platností a v neděli v 10.30 a v 18.00 hodin. Aktuální přehled bohoslužeb najdete na www.tvnoe.cz v Aktualitách. Televize Noe vysílá na celém území ČR v pozemním vysílání (DVB-T2), dále skrze družici Astra, na internetu a prostřednictvím mobilní aplikace.


Církev umožnila získání odpustků v urgentních případech epidemie

Apoštolská penitenciárie v pátek 20. března vydala dekret, kterým umožňuje získání plnomocných odpustků lidem nakažených koronavirem, těm kteří je ošetřují a stejně tak všem věřícím, kteří se za ně modlí. Zároveň dnes byla vydána také nóta, která připomíná, že v extrémních situacích je možné udělit také hromadné rozhřešení.
Ti nejvíc ohrožení mohou získat plnomocné odpustky už po modlitbě Vyznání víry, Otče náš a Zdrávasu ve spojení s touhou po splnění obvyklých podmínek získání odpustků hned, jak to jen bude možné. Toto se týká osob nemocných virem Covid-19, tj. koronavirem a dále pak osob, kterým lékař nařídil karanténu, zdravotnických pracovníků a rodinných příslušníků, kteří riskují svoje životy péčí o nemocné. Ostatní si pro získání odpustků mohou vybrat z možností: - návštěva Nejsvětější svátosti - eucharistická adorace - četba Písma svatého po dobu alespoň půlhodiny - modlitba růžence, křížové cesty nebo Korunky k Božímu milosrdenství prosíc Boha o ukončení epidemie, úlevu pro nemocné a spásu zemřelých Plnomocné odpustky může získat také věřící, který se v bezprostřední blízkosti smrti ocitne bez možnosti přijmout svátost pomazání nemocných a viatikum. V tomto případě se doporučuje uctít ukřižovaného Ježíše nebo kříž.

Videa na jednom místě

Příspěvků přibývá a je potřeba to trošku roztřídit, abyste se k některému obsahu mohli snadno vracet. Takže vzniklo menu VIDEO YouTube, ve kterém se budou shromažďovat publikovaná videa.


Příběh Bible – Adam a Eva

Příběh Adama a Evy a názvem Good dostal příležitost nazpívat Matthew West se zpěvačkou Leigh Nash z kapely Sixpence None The Richer. Příběh o prvotním hříchu, jehož důsledky si neseme všichni, najdeme 1. knize Mojžíšově nazvané Genesis, ve 3. kapitole. V tomto příběhu nejde zdaleka jen o to, že vše od té doby je špatně, že by Bůh na lidi zanevřel. Naopak už zde na samém začátku Bible je vidět neustálý zájem Boha o člověka, je zde silně zastoupeno milosrdenství, kdy jim odpouští a v okamžiku, kdy jim odebírá fíkové listy a dává jim oděv, vrací jim lidskou důstojnost. A i přes těžkosti, které si tímto rozhodnutím přivodili, je jim skrze svou milost neustále nablízku. https://www.youtube.com/watch?v=PeQis9b0xaM


Zpověď po telefonu?

https://www.youtube.com/watch?time_continue=148&v=giKNZky5KhY&feature=emb_title


P. Piťha: Jak se chovat?

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200319duchovni-krizova-pomoc-po-telefonu


Internetová rádia na faře k dispozici

Přátelé, koupil jsem 2 internetová rádia (asi nejlevnější na našem trhu), na kterých lze pustit zvukový přenos z našeho kostela. Pokud byste o ně měli zájem (třeba pro své prarodiče), tak se ozvěte na faru. Rádio už bude nastaveno. Jen je nutné ho připojit k wifi síti ve vašem domě. (Rádio nemá internetový konektor.) Cena je 1 500 Kč. Můžete si rádio ale nejdříve půjčit, vyzkoušet připojení na wifi a hlasitost a pokud vám to bude vyhovovat, tak ho pak zaplatíte. Samozřejmě nabídka dražších modelů na našem trhu je veliká. Například na Alza.cz  Myslím, že na většinu z internetových rádií lze ručně vložit URL audio přenosu (např. přávě z našeho kostela). Ale to bohužel nemám vyzkoušené. U nabízeného rádia však mám zkušenost, že přidání URL funguje.


Jak je to nyní se svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska

Mnozí se v současnosti dotazují, jak je to v této době šíření koronaviru se svátostí smíření. Přinášíme inspiraci textu ze Slovenska, který se dá aplikovat i na českou situaci.

Slova papeže Františka pro tyto dny

Římský biskup v krátkém rozhovoru radí, jak prožívat tyto nelehké dny nucené karantény: „Opětovně odkryjme konkrétnost maličkostí, nepatrných projevů pozornosti vůči lidem, kteří nám jsou nablízku, ať již je to rodina, nebo přátelé. Pochopme, že v těchto maličkostech se skrývá poklad. Existují nevelká gesta, která se občas v každodenní anonymitě vytrácejí – gesta něhy, laskavosti a soucitu, která jsou však rozhodující a důležitá. Kupříkladu – teplý pokrm, pohlazení, objetí, telefonát...Jsou to důvěrná gesta, jimiž projevujeme pozornost každodenním detailům a která přispívají k tomu, že má život smysl a že mezi námi vládne sdílení a společenství.“ „Někdy totiž“, pokračuje papež František, „komunikujeme pouze virtuálně. Dnes bychom se naopak měli vrátit k novému sbližování, konkrétnímu vztahu tvořenému pozorností a trpělivostí. Rodiny totiž doma často jedí v tichu, které však není zapříčiněno vzájemným nasloucháním, nýbrž tím, že se rodiče dívají na televizi, zatímco děti jsou na mobilu. Jako nějací osamocení mniši...Toto není sdílení. Vzájemné naslouchání je důležité, protože chápeme potřeby druhého člověka, jeho nouzi, námahu, touhy. Existuje jazyk tvořený konkrétními gesty, který je nutné uchovat. Podle mého názoru nás bolest těchto dní má nasměrovat právě k této konkrétnosti“.


u ambonu | Fortna - kázání každý den

https://www.fortna.eu/uambonu


Nedělní křížová cesta - zapojte se do nahrávky

Chvála Kristu! Bratři a sestry, když se nemůžeme společně sejít na křížové cestě v kostele, napadlo mne vyzvat vás k tomu, abyste se zapojili do "naší farní" nahrávky křížové cesty. Jak to zrealizovat? Je potřeba 14 dobrovolníků, kteří by na svůj mobil nahráli text jednoho zastavení, který bych vám poslal na e-mail. Nahrávku byste mi pak poslali a já bych vše sestříhal do jednoho souboru a v neděli ve 14 hodin křížovou cestu pustím na AudioKostel a nahraji na tento web. Najde se 14 farníků, kteří si rozumí s mobilem natolik, že dokáží vytvořit nahrávku a odeslat ji třeba přes Messenger nebo na e-mail? Věřím, že ano. Prosím tedy o vyplnění formuláře. Díky. P. Petr


Pandemie koronaviru znamená šanci, ve vztazích můžeme jít hlouběji, věří salesiánský kněz Heryán

[audio mp3="http://farnostdn.maweb.eu/wp-content/uploads/2020/03/heryan.mp3"][/audio]


Osvědčené a praktické tipy k přežívání současné situace - Víra.cz

https://www.vira.cz/texty/clanky/osvedcene-a-prakticke-tipy-k-prezivani-soucasne-situace


Rádio Proglas informuje

Každý všední den se můžete na Radiu Proglas připojit ke slavení mše svaté od 18 hodin. Na ni naváže oblíbený cyklus Bible v liturgii. Ve všední den se s 20. hodinou můžete připojit k modlitbě živého růžence za ukončení současné pandemie koronaviru, ke které vybízí čeští i moravští biskupové. Proto ve všední dny dochází k dalším změnám programu: Hlavní zpravodajskou relaci odvysíláme již od 19.00. Večerní zívaček naladíte od 19.15 a pořady z regionálních studií můžete poslouchat od 19.30. Hudební deník Jak se vám líbí nasazujeme od 22 hodin. Každý všední den zařazujeme od 14.30 pohádky. O víkendu přidáme k nedělní pohádce ve 14.00 i pohádku v sobotu také od 14.00. Začíná také program katecheze pro školáky 1. stupně základní školy a příprava letošních prvokomunikantů ve spolupráci se sestrami z kongregace sv. Cyrila a Metoděje v Brně, již od středy 18. března vždy od 10 hodin dopoledne. Relaci TWR proto přesuneme na 11.30. V 18.00 zařazujeme bohoslužbu i každou sobotu. Z tohoto důvodu naladíte sobotní reprízu Všimli jsme si již v 9.00, Zprávy a Zrcadlo týdne v 17.00, v 17.15 Komentář týdne, v 17.25 Folklórní sedmičku. Večerní zíváček začne od 18.45 a hudební týdeník Slyšte, lidé! od 19.00. V neděli je mše svatá přenášena vždy v 9.00 a v 19.30 hodin.


Slavnost sv. Josefa

Dnes ve středu bude večer (17:30) mše svatá přenášená z kostela ze slavnosti sv. Josefa. Od 17 hodin bude modlitba růžence. Josefové naší farnosti darovali na kostel 5 400 Kč. Pán Bůh zaplať!


Nabídka Charity Uherský Brod

Charita Uherský Brod nabízí pro potřebné občany zajištění nákupů a donášku léků. Telefonní kontakt na Charitní pečovatelskou službu Uherský Brod - 572 637 333, 730 562 286


papež František - úterý 17. 3. 2020

Prosit o odpuštění znamená odpouštět [audio mp3="http://farnostdn.maweb.eu/wp-content/uploads/2020/03/pepez17-3.mp3"][/audio]


Liturgie.cz - Duchovní přijímání

https://www.youtube.com/watch?v=XeMmdDUw-uc&feature=share&fbclid=IwAR0FpeKejDyXGex1J2ouh-ktfdqUQueD5BPNKxTg3QLDjQSvGNjmASJ0I0I


Úprava týdenního Pořadu bohoslužeb

Vzhledem k okolnostem se nebudou vysílat křížové cesty z kostela. Mše svaté se vysílat samozřejmě budou. Připomínám, že každý den na AudioKostelu v 15 hodin je záznam křížové cesty P. Pavla Hofírka. Hledám další nahrávky křížových cest, které by se daly použít. Byla upravena stránka Pořad bohoslužeb, aby bylo jednodušší úpravovat aktuální změny.


DUCHOVNÍ A PSYCHOTERAPEUTICKOU POMOC NA TELEFONU

Arcibiskupství olomoucké a Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého Vám nabízí DUCHOVNÍ A PSYCHOTERAPEUTICKOU POMOC NA TELEFONU. Více v PDF souboru Duchovní a psychoterapeutická pomoc-Corona virus DPp


Křížová cesta Jakuba Klimeše

Před 7 lety jsem zpracoval do videa křížovou cestu umělce Jakuba Klimeše. Pokud budete mít 16 minut klidu, můžete si ji pustit a pomodlit. Lze ji pustit bez zvuku, ale doporučuji zapnout hudbu.


AudioKostel DN - denní program

AudioKostel DN vysílá NONSTOP. Nastavil jsem změnu denního programu:

RANNÍ CHVÁLY Z FARY – 8 hodin

KŘÍŽOVÁ CESTA (P. Pavel Hofírek) – 15 hodin

NOVÉNA ZA UKONČENÍ EPIDEMIE 17. – 25. 3. 2020 Vysílání: 12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30 a 19:30

VEČERNÍ MODLITBA ZA UKONČENÍ EPIDEMIE – 20 hodin

Snad je vše nastaveno dobře a technika nezklame. 🙂  

Jak přijímat svátosti, když je nemůžeme přijímat svátostně?

Úvaha otce Štěpána M. Filipa OP pro období, kdy je možnost přijímání svátostí omezena. Zvláště o duchovním svatém přijímání a odpuštění hříchů v době stavu nouze. Slovo na 3. neděli postní (15. března 2020).

Pohřeb paní Aleny Lečbychové

V úterý 17. 3. v 15.00 hodin je pohřeb paní Aleny Lečbychové. S ohledem na současné nařízení vlády, vyzývám občany, aby umožnili rozloučení v úzkém rodinném kruhu.
 
ZPŘÍSNĚNÍ OPATŘENÍ

Kostel bude na dobu neurčitou úplně uzavřen. (Výjimky budou pohřby.) Příležitost ke svátosti smíření tedy nebude v kostele, ale je možné se telefonicky osobně domluvit s knězem a pak přijít ke svátosti smíření na faru.


MŠE SVATÁ BEZ ÚČASTI LIDÍ

Na základě opatření vyhlášených českou vládou a prohlášení arcibiskupa Jana Graubnera ”není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu, ale jen s takovým počtem osob, bez něhož by nebylo možné bohoslužbu uskutečnit.” Proto se nemůže mše svaté zúčastnit ani rodina, která dala úmysl. Budu se snažit rodinu kontaktovat a pokud bude chtít, tak úmysl se odloží na pozdější dobu. Vysílání přes AudioKostel a Facebook bude dále pokračovat.


Centrum pro rodinu Uherský Brod oznamuje

Po dobu trvání nouzového stavu a dalších vládních opatření se PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ v Uherském Brodě NEKONÁ!


MODLITBA PAPEŽE FRANTIŠKA

Maria, Ty záříš vždycky na naší cestě jako znamení spásy a naděje. Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných, jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově a zachovala svou víru pevnou. Ty, Záchrano římského lidu, víš čeho nám zapotřebí a jsme si jisti, že se postaráš aby se, jako v Káni Galilejské, mohla navrátit radost a veselí po této chvíli zkoušky. Pomoz nám, Matko Božské lásky, abychom se připodobnili vůli Otce a učinili to, co nám řekne Ježíš, který vzal na sebe naše utrpení a obtížil se našimi bolestmi aby nás – skrze kříž – přivedl k radosti vzkříšení. Amen. Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko, ....


Modlitba otce arcibiskupa Jana

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva. Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme, že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků, hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin, nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád. K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc. Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře. Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků. Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy, vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí, chovali se jako páni světa a vládci stvoření, upravovali si zákony i pravidla myšlení. Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní, a absolutní je už jen naše nabubřelé já. Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.   Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení. Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko. Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši, že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem. Jiní prchají před válkou, která se vede proto, aby měl někdo větší zisk, vliv a moc, aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci. Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem, jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo i bídu chudáků v rozvojových zemích. Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost, chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům, práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů, na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí, protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu. Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci, milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat. Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme. Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.   Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání. Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu. Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě, který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost. Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství. Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci. Obrať nás a my se k tobě vrátíme. Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa. Vrať nám radost ze své ochrany a bezbožné budeme učit tvým cestám, svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu. Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on, když ze sebe nezištně milovat nedokážeme. Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe, nechat se vést moudrostí tvého slova, aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království, království spravedlnosti, lásky a pokoje. Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme, že nás, Bože, nezklameš. Amen.   (Jan Graubner)


Slavnost sv. Josefa

Mše svatá ze slavnosti sv. Josefa bude v našem kostele sloužena ve středu večer. Mše svatá za živé a zemřelé Josefy bude v sobotu ráno.


Video přenos ze mše svaté

Pokud vše klapne a nezklame technika, budou mše svaté vysílány i jako video na facebookové stránce farnosti Dolní Němčí. Video si můžete pustit i na tomto webu v nabídce VideoKostel DN.  


Chyba v Základních informacích

Omylem se mi dostala do Základních informací chyba. Tady je opravený text: Příležitost ke svaté zpovědi bude v pondělí, středu a pátek od 16:30 do 17 hodin. Po zpovědi a vykonání pokání pokračujte v modlitbě cestou domů nebo při procházce venku. Svátost smíření v jinou dobu si můžete telefonicky domluvit s knězem. Mylně tam byla uvedena informace ohledně svatého přijímání.


Bude Farní list?

Podle možností chci připravit Farní list i na tuto neděli. Bude k dispozici v neděli od 8 hodin v předsíni kostela.


OFICIÁLNÍ WEB FARNOSTI