AKTUALITY

TENTO WEB JIŽ NENÍ AKTUALIZOVÁN. 
POKRAČUJTE NA OFICIÁLNÍ WEB FARNOSTÍ DOLNÍ NĚMČÍ A HORNÍ NĚMČÍ.Podívejte se na video „7. neděle velikonoční – kázání pro děti (P. Roman Vlk)“ na YouTube

https://youtu.be/uN53MffztVU


18 - Pavlova obhajoba

Biblický text: Skutky 26, 1-25Host pořadu: Petr Pokorný, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze


17 - Pavlovo loučení s Efezskými

Biblický text: Skutky 20,17-38Host pořadu: Petr Pokorný, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze


Aktualizace tohoto webu pomalu končí

Pomalu se život vrací k obvyklému stavu a proto aktualizace tohoto webu již pomalu končí. Májové čtení a pořady s biblickým výkladem Skutků apoštolských zde ale najdete. Především Ohlášky a Farní list již najdete jen na původním farním webu. Na původní web (ale také zpět) se jednoduše dostanete přes záložku vpravo - OFICIÁLNÍ WEB FARNOSTI.


2 kostelní sbírky

Čeští a moravští biskupové i letos vyzývají farnosti ke sbírce na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Tato sbírka se bude konat již tuto neděli 17. května, kdy si připomínáme Den modliteb za pronásledované křesťany. Velká farní sbírka na opravy kostela bude příští neděli 24. 5. 2020. 


6. neděle velikonoční – kázání pro děti (P. Roman Vlk)

https://www.youtube.com/watch?v=x_DMfnKcClA&feature=emb_title


16 - Působení apoštola Pavla v Efezu

Biblický text: Skutky 19,1-20Host pořadu: Petr Pokorný, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze


Výběrové řízení v děkanátu


Nedělní mše svaté

Farnost oznamuje věřícím, že se nedělní bohoslužby mohou zúčastnit v sobotu večer v 18.30 a v neděli v 7.30 a v 10.30 hodin. Maximální počet 100 lidí se bude zajišťovat při vstupu do kostela hlavním vchodem. Pokud bude naplněna kapacita 100 lidí, přijďte na další mši svatou nebo poslouchejte bohoslužbu na farním rádiu nebo sledujte na TV NOE. Stále platí dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě. Pokud máte strach z nákazy, zatím se nemusíte účastnit společných bohoslužeb.

15 - Pavel a Silas v Tesalonice a v Beroji

Biblický text: Skutky 17,1-15; Host pořadu: Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické


14 - Pavel s bratřími ve Filipech

Biblický text: Skutky apoštolů 16, 16-34 Host pořadu: Mireia Ryšková


13 - Misijní cesta apoštola Pavla

Biblický text: Skutky apoštolské 14,20-28Host pořadu: Mireia Ryšková, biblistka, docentka Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze


12 - Evangelium je i pro pohany

Biblický text: Skutky apoštolské 13, 14 - 15, 43 - 52 Host pořadu: Pavel Hošek


11 - Petrova obhajoba v Jeruzalémě

Biblický text: Skutky apoštolů 11, 1-18 Host pořadu: Jan Heller


10 - Petrovo svědectví v Kornéliově domě

Biblický text: Skutky apoštolů 10, 34-43 Host pořadu: Mireia Ryšková


5. neděle velikonoční - kázání pro děti (P. Roman Vlk)

https://youtu.be/_TWwwGnxxu4


Nedělní ohlášky Dolní Němčí

Dary na kostel tento týden: 2 000 Kč. Pořad bohoslužeb byl aktualizovaný na tomto odkazu. Přehled májových pobožností najdete zde. Ve středu 13. 5. je Fatimská májová pobožnost již od 17:45 hodin. Ohlášky a nové informace, které platí od pondělí 11. 5. 2020 najdete na tomto odkazu. V neděli 17. 5. 2020 budou 3 mše svaté (v sobotu večer a v neděli ranní a hrubá).  


9 - Evangelium v Samaří

Biblický text: Skutky apoštolů 8, 4-25; Host pořadu: Pavel Hošek


Příběh Bible – sv. Pavel

https://www.youtube.com/watch?v=GN0vguArGzo&feature=emb_title


V SOBOTU VEČER NEBUDE MŠE SVATÁ

Vzhledem k tomu, že v sobotu odpoledne je v 15,30 hodin pohřeb pana Františka Světinského, nebude večer již mše svatá.


Den matek

Milé maminky, i letos bude na Den matek v neděli sloužena mše svatá - Za maminky farnosti a společenství Modliteb matek. Bohužel se nemůžeme ještě všichni setkat v kostele. A také proto jsme pro vás připravili malý zvukový dárek. Bude se vysílat v neděli po pobožnosti Cesta světla, která začíná ve 14 hodin. Udělejte čas a po modlitbě si uvařte kafíčko a třeba si nalejte do pohárku i nějaké dobré víno a zaposlouchejte se do překvapení. Vysílání "naladítete" na farním rádiu AudioKostel.


8 - Štěpán - první křesťanský mučedník

Biblický text: Skutky apoštolské 7, 55-60 Host pořadu: Jan Sokol


Audio přenos ze mše svaté nefunguje správně

Je mi to velice líto, ale dočasně nebude fungovat zvukový přenos ze mše svaté ve farním rádiu. Bohužel se stalo to, že firma zařízení, které je naistalováno v kostele, všechna zařízení odpojila a již nefunguje přenos. Stejný problém je i v dalším kostele, které zařízení používá. Náhradní zařízení také nejde připojit, takže chyba je na straně provozovatele zařízení. Bohužel nevím, jak a tedy kdy se problém vyřeší, protože se bude muset najít jiný způsob přenosu zvuku z kostela. Dočasně budou přenosy fungovat v nouzovém režimu, takže nemusí být zvukově kvalitní a stabilní. Rádio ale hraje dál a obvyklé pořady se vysílají. Prosím o modlitbu, aby se nové řešení našlo a zrealizovalo co nejdříve. Video přenosy na facebooku budou pokračovat.


7 - Volba sedmi jáhnů a zrození diakonie

Biblický text: Skutky apoštolů 6, 1-7 Host pořadu: Pavel Hošek


6 - Poměry v ranné církvi

Biblický text: Skutky apoštolské 5,12-16Host pořadu: Religionista Pavel Hošek


5 - O tom, co jsme viděli a slyšeli, nemůžeme mlčet

Biblický text: Skutky 4,1-22; Host pořadu: dominikán Vojtěch Soudský


4 - Život prvních křesťanů

Biblický text: Skutky 2,41-47; Host pořadu: Prof. Jan Heller


Nedělní ohlášky - Horní Němčí

Ve Slavkově bude mše svatá v úterý v 17 hodin (přede mší svatou je příležitost ke svátosti smíření). Májové pobožnosti v úterý v 16,30 hodin a ve čtvrtek 17 hodin. V Horním Němčí bude mše svatá ve čtvrtek v 18 hodin (přede mší svatou je příležitost ke svátosti smíření). Májová pobožnost bude ve čtvrtek po mši svaté. Dar 1 000 Kč na kostel a 1 000 Kč na kapli ve Slavkově.


3 - Naplnění Duchem svatým

Biblický text: Skutky apoštolů 2, 1-21 Host pořadu: René Milfait


Nedělní ohlášky: 3/5/2020

Stále je dovolena účast pouze 15 farníků na bohoslužbách. (Snad to od pondělí 11. 5. 2020 bude již jinak.) Přednost mají členové rodiny, která dala úmysl. V předsíni kostela je rozpis na následující týden, do kterého se můžete zapsat. Zapište se jen jednou, aby se v příštích dnech dostalo na další farníky. 30 minut přede mší svatou mohou přijít ke zpovědi (v sakristii) jen účastníci bohoslužby. Příležitost ke svátosti smíření pro další farníky bude během týdne DLE ROZPISU (odkaz).

V sobotu nebude mše svatá ráno ale až večer v 18:30 hodin.

Ještě příští neděli 10. 5. 2020 bude mše pouze v 10,30 hodin.

Dary tento týden: 7 000 Kč. Pán Bůh zaplať! Začal nám májový měsíc, ve kterém se pravidelně modlíme pobožnosti k Panně Marii. Zatím se nemůžeme všichni společně sejít v kostele, ale májové pobožnosti budou bývat každý den v 18 hodin na farním rádiu. Buď přímo z kostela a nebo ze záznamu. Přehled májových pobožností najdete na TOMTO ODKAZU. Letos si připomínáme 400 let od mučednické smrti sv. Jana Sarkandra a proto 20 minut před májovou se bude pouštět čtení na pokračování o sv. Janu Sarkandrovi. Tedy v 17:40 hodin by se mělo májové čtení spustit. Snad technika bude dobře fungovat a nezapomenu každý den vyměnit zvukový soubor. 🙂 Pokud dáváte přednost čtení před poslechem, tak jiné čtení na pokračování (připravilo Arcibiskupství Olomouc) si můžete každý den číst na webu v menu Májové pobožnosti - Májové čtení. Charita Uherský Brod nám na květen zapůjčila ostatky sv. Zdislavy. V sobotu 30. května 2020 se bude ve Slavkově konat malá pouť rodin v kapli, která je právě této světici zasvěcena. Během května si může tyto ostatky několik rodin vzít k sobě domů a modlit se za svou rodinu. V předsíni kostela v Dolním Němčí je rozpis, do kterého se můžete zapsat. Vyzvednout ostatky si můžete v neděli nebo ve středu po mši svaté a vrátit je opět v kostele v neděli nebo ve středu půl hodinu přede mší svatou. Ve středu a v neděli budou bývat ostatky na obětním stole při mši svaté.


2 - Doplnění apoštolského kruhu

Biblický text: Skutky apoštolské 1,15-26 Host pořadu: Petr Pokorný, profesor Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy


1 - Dostanete sílu Ducha svatého a budete mi svědky

Biblický text: Skutky 1,1-8 (Ambroziánský kalendář); Host pořadu: Pavel Hošek, religionista a docent Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze


Výběrové řízení na technického pracovníka/ce děkanátu Uherský Brod


Biblický výklad Skutků apoštolů

V době velikonoční čteme při mši svaté z novozákonní knihy Skutky apoštolů, která mluví o prvních krocích Kristovy církve. Pokud přes den máte volnou chvilku, pusťte si nahrávku pořadu Českého rozhlasu s biblickým výkladem úryvku ze Skutků apoštolů. Od 1. 5. 2020 se NA TOMTO ODKAZU každý den objeví nová nahrávka. Celkem jich bude 18. Na farním rádiu AudioKostel si ji můžete poslechnout ráno v 6:30 nebo 7:30 nebo 8:30 hodin.


Hodový prodloužený víkend v Dolním Němčí

PÁTEK 1. 5. 2020 - slavnost Výročí posvěcení kostela a první pátek v měsíci 1. května 2004 pomocný biskup Josef Hrdlička vysvětil náš kostel v Dolním Němčí. (Předtím byl kostel pouze požehnaný.) Proto dnes slavíme 16. výročí posvěcení kostela. Bohužel se nemůžeme všichni sejít v kostele a proto je dnešní program jiný než v minulých letech. 9:00 - 9:30 hodin je příležitost ke svátosti smíření v sakristii kostela. 13:00 - 17:00 hodin je příležitost k osobní adoraci v kostele. 18:00 hodin se bude vysílat první májová pobožnost z kostela. 18:30 hodin bude mše svatá. 20:00 hodin - večerní modlitba za ukončení pandemie. SOBOTA 2. 5. 2020 - první sobota v měsíci 6:45 hodin se bude z kostela vysílat Fatimská májová pobožnost 7:30 hodin bude mše svatá. 16:30 - 17:00 hodin je příležitost ke svátosti smíření v sakristii kostela. 18:00 hodin - vysílání májové pobožnosti na farním rádiu. 20:00 hodin - večerní modlitba za ukončení pandemie. NEDĚLE 3. 5. 2020 - slavnost sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 10:00 hodin - modlitba svatého růžence 10:30 hodin - hodová mše svatá vysílaná ve farním rádiu i na facebooku farnosti 14:00 hodin - pobožnost Cesta světla 18:00 hodin - vysílání májové pobožnosti na farním rádiu. 20:00 hodin - večerní modlitba za ukončení pandemie.


Květen - měsíc Panny Marie a letos i sv. Jana Sarkandra

Začal nám májový měsíc, ve kterém se pravidelně modlíme pobožnosti k Panně Marii. Zatím se nemůžeme všichni společně sejít v kostele, ale májové pobožnosti budou bývat každý den v 18 hodin na farním rádiu. Buď přímo z kostela a nebo ze záznamu. Přehled májových pobožností najdete na TOMTO ODKAZU. Letos si připomínáme 400 let od mučednické smrti sv. Jana Sarkandra a proto 20 minut před májovou se bude pouštět čtení na pokračování o sv. Janu Sarkandrovi. Tedy v 17:40 hodin by se mělo májové čtení spustit. Snad technika bude dobře fungovat a nezapomenu každý den vyměnit zvukový soubor. 🙂 Pokud dáváte přednost čtení před poslechem, tak jiné čtení na pokračování (připravilo Arcibiskupství Olomouc) si můžete každý den číst na webu v menu Májové pobožnosti - Májové čtení.  


Ostatky sv. Zdislavy

Charita Uherský Brod nám na květen zapůjčila ostatky sv. Zdislavy. V sobotu 30. května 2020 se bude ve Slavkově konat malá pouť rodin v kapli, která je právě této světici zasvěcena. Během května si může tyto ostatky několik rodin vzít k sobě domů a modlit se za svou rodinu. V předsíni kostela v Dolním Němčí je rozpis, do kterého se můžete zapsat. Vyzvednout ostatky si můžete v neděli nebo ve středu po mši svaté a vrátit je opět v kostele v neděli nebo ve středu půl hodinu přede mší svatou. Ve středu a v neděli budou bývat ostatky na obětním stole při mši svaté.


List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu

List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020 Drazí bratři a sestry, blíží se měsíc květen, ve kterém Boží lid intenzivněji vyjadřuje svoji lásku a úctu k Panně Marii. Je tradice modlit se v tomto měsíci růženec doma, v rodině. Pandemické restrikce nás „přinutily“ docenit tuto domácí dimenzi také z duchovního hlediska. Proto mne napadlo vybídnout v měsíci máj všechny ke znovu objevení krásy domácí modlitby růžence. Je možné činit tak společně anebo individuálně. Vyberte si podle situace a doceňte obě možnosti. V každém případě k tomu však poslouží jedno tajemství: jednoduchost; je snadné nalézt i na internetu vhodné návody, kterých se držet. Kromě toho vám nabízím texty dvou modliteb k Madoně, které můžete recitovat na závěr růžence, jak to budu v tomto měsíci činit i já, duchovně spojen s vámi. Obě připojuji k tomuto listu, aby byly všem k dispozici. Drazí bratři a sestry, kontemplace Kristovy tváře srdcem naší Matky, Marie, nás ještě více sjednotí jako duchovní rodinu a pomůže nám překonat tuto zkoušku. Budu se modlit spolu s vámi, zvláště za nejvíce trpící, a vy se, prosím, modlete za mne. Děkuji vám a ze srdce žehnám. V Římě u sv. Jana na Lateránu, 25. dubna 2020, na svátek sv. Marka evangelisty.
První modlitba Maria, Ty záříš vždycky na naší cestě jako znamení spásy a naděje.   Svěřujeme se Tobě, Uzdravení nemocných, jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově a zachovala svoji víru pevnou.   Ty, Záchrano římského lidu, víš čeho nám zapotřebí, a jsme si jisti, že se postaráš, aby se, jako v Káni Galilejské, mohla navrátit radost a veselí po této chvíli zkoušky.   Pomoc nám, Matko Božské lásky, abychom se připodobnili vůli Otce a dělali to, co nám řekne Ježíš, který vzal na sebe naše utrpení a obtížil se našimi bolestmi, aby nás – skrze kříž – přivedl k radosti vzkříšení. Amen.   Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko. Neodmítej naše prosby v našich potřebách, ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky, Panno slavná a požehnaná.
Druhá modlitba »Pod ochranu Tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko«. V nynější dramatické situaci, obtížené utrpeními a úzkostmi, jež dopadly na celý svět, utíkáme se k Tobě, Matko Boží a Matko naše, a hledáme útočiště pod Tvou ochranou. Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči v této koronavirové pandemii, potěš malomyslné a ty, kdo oplakávají svoje drahé zesnulé, pohřbené někdy způsobem, který zanechává rány v duši. Buď oporou těm, kdo mají úzkost o nemocné, jimž nemohou být kvůli nákaze nablízku. Vlej důvěru tomu, kdo se trápí nejistou budoucností a důsledky na poli ekonomiky a práce. Matko Boží a Matko naše, pros za nás Boha, milosrdného Otce, aby tato tvrdá zkouška skončila a vrátil se obzor naděje a pokoje. Jako v Káni se přimluv u svého božského Syna, aby potěšil rodiny nemocných a obětí a otevřel jejich srdce důvěře. Ochraňuj lékaře, ošetřovatele, zdravotnický personál, dobrovolníky, kteří jsou v tomto kritickém  období v první linii a dávají svůj život v nebezpečí, aby zachraňovali životy druhých. Provázej jejich hrdinskou námahu a daruj jim sílu, dobrotu a zdraví. Buď po boku těm, kdo dnem i nocí asistují nemocným a kněžím, kteří se snaží s pastoračním vypětím a evangelním nasazením pomáhat a podporovat všechny. Svatá Panno, osvěť mysli mužů i žen vědy, aby našli správná řešení přemáhající tento virus. Pomáhej představitelům národů, ať jednají moudře, pečlivě a velkodušně, pomáhají těm, kterým se nedostává nezbytných prostředků k životu, a prozíravě a v duchu solidarity plánují sociální a ekonomická řešení. Nejsvětější Maria, pohni svědomími, aby obrovské částky, vynakládané na zbrojení a zdokonalování zbraní, byly namísto toho určeny na podporu bádání s cílem předcházet podobným katastrofám v budoucnosti. Milovaná Matko, dej, aby se ve světě rozrůstal smysl pro přináležitost k velké rodině a vědomí, že jsme všichni spojeni, abychom v bratrském a solidárním duchu přicházeli na pomoc tolikeré nouzi a bídě. Upevňuj ve víře, vytrvalost ve službě a stálost v modlitbě. Maria, Těšitelko zarmoucených, obejmi všechny svoje sužované děti a dosáhni toho, aby nás Bůh svojí mocnou rukou vysvobodil z této hrozné epidemie a mohl tak být obnoven klidný život ve svém normálním běhu.   Svěřujeme se Tobě, která záříš na naší cestě jako znamení spásy a naděje, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria. Amen.

Posunutí zpovídání

Dnešní čtvrteční zpovídání se posunuje o 15 minut a bude od 16:15 do 16:45 hodin. V 17 hodin mám mši svatou ve Slavkově. P. Petr


Májová čtení pro rok 2020

Centrum pro rodinný život Olomouc nabízí program májových pobožností v rodině a k tomu také májové čtení. Čtení o sv. Janu Sarkandrovi se postupně budou ukazovat i na našem farním webu.  Návrh domácí (rodinné) májové pobožnosti - mariánská píseň (Kancionál, Boží cesta, Koinonia, Poutnický kancionál "Salve Regina", Malý zpěvníček zapomenutých radostí...) - růženec (nebo alespoň desátek) - sloka písně - májové čtení (s úvodní a závěrečnou modlitbou) - Otče náš a Zdrávas na modlitební úmysl dne - sloka písně - litanie (loretánská, případně vybrat některou mariánskou ze souboru "Litanie", vydala Matice cyrilometodějská) - na závěr "Vesel se, nebes Královno" (Kancionál 407), popř. "Raduj se, nebes Královno" (Boží cesta 222) Pobožnost je možné si libovolně sestavit a upravit podle možností. Ke stažení: Májová čtení o sv. Janu Sarkandrovi Májové úvahy na každý den


Nedělní kázání pro děti

https://www.youtube.com/watch?v=3od0CvSDGx8&feature=emb_title


Slavnost Výročí posvěcení kostela v Dolním Němčí

V pátek 1. 5. 2020 je v Dolním Němčí slavnost Výročí posvěcení kostela. Současně je to první pátek v měsíci. Příležitost k osobní adoraci bude od 13 do 17 hodin (ukončení bez společné modlitby). Prosím, zapište se do adorační službu na nástěnce v předsíni kostela. V 18 hodin se bude vysílat první májová pobožnost (z kostela) a v 18,30 hodin bude mše svatá (AudioKostel + Facebook).


Úklid kostela

Opět začíná pravidelný úklid kostela po skupinkách. V sobotu 2. 5. 2020 uklízí skupina č. 7. Na základě dodržování hygienických předpisů prosíme, používejte při úklidu nově desinfekční prostředky. Při týdenním úklidu desinfekčními prostředky očistěte především dřevěné plochy lavic, kliky u dveří, ambon a další kontaktní plochy. Na vytírání podlahy použijte do vody desinfekční prostředek na podlahy a plochy – Sanytol. Používejte jednorázové rukavice.

Informace k bohoslužbám

V současné době je nařízením vlády dovolena účast 15 farníků na bohoslužbách. Přednost mají členové rodiny, která dala úmysl. V předsíni kostela je rozpis na následující dny, do kterého se můžete zapsat. Zapište se jen jednou, aby se v příštích dnech a týdnech dostalo na další farníky. 30 minut přede mší svatou mohou přijít ke zpovědi (v sakristii) jen účastníci bohoslužby. Příležitost ke svátosti smíření pro další farníky bude během týdne DLE ROZPISU (odkaz). Pokud máte jakékoli příznaky nemoci, nemůžete se bohoslužby v kostele zúčastnit, proto se nezapisujte do rozpisu! V neděli nadále bude mše pouze v 10,30 hodin.  Nadále platí rozhodnutí biskupů, že věřící, kteří se nemohou bohoslužby zúčastnit, jsou dispenzováni od fyzické účasti na nedělní mši svaté. Se slavením mší svatých v našem kostele se můžete nadále spojit na dálku přes internetové rádio: www.audiokostel.cz a facebook farnosti: https://www.facebook.com/farnostdn  Předsíň kostela bude přes den otevřená k osobní modlitbě. Připojme se každý večer ve 20 hodin k modlitbě za ukončení epidemie.

TENTO TEXT NAJDETE V MENU - ZÁKLADNÍ INFORMACE


Májové pobožnosti

V pátek nám začne květen - měsíc májových pobožností. Situace nám zatím neumožňuje, abychom se všichni scházeli v kostele, ale májové pobožnosti budou bývat každý den v 18 hodin. V pondělí, středu a pátek bude májová pobožnost vysílána přímo z kostela přede mší svatou. (AudioKostel + Facebook DN) V ostatní dny se budou májové vysílat ze záznamu jen na AudioKostel.

Aktuální rozpis májových pobožností najdete v menu MÁJOVÉ POBOŽNOSTI.


Zpovídání

Od pondělí 27. 4. 2020 je možnost přijmout v kostele svátost smíření. Každý den se bude dle rozpisu níže zpovídat pouze 30 minut a maximálně 15 lidí.  Zpovídat se bude v sakristii. Na zpověď čekejte v lavicích (dodržujte hygienickou vzdálenost).

Aktuální přehled najdete v bočním menu ZPOVÍDÁNÍ.


Milé maminky, tento víkend 24.-26.dubna mělo proběhnout na Slovensku národní setkání MM pro slovenské maminky. Protože muselo být zrušeno, rozhodly se děvčata ze Slovenska pro tuto speciální formu víkendového setkání, kterého díky technice můžete být součástí také vy. Vše máte popsáno v příloze. Díky zcela mimořádné situaci tak máte možnost účastnit se tohoto setkání také vy bez ohledu na hranice. Využijte tuto možnost i jako náhradu za naše plánované děkovné poutě, kde jsme chtěly Bohu děkovat společně s našimi rodinami. Znovu se jasně ukazuje, jak Duch svatý vane k probouzení života v rodinách a jak je víra žitá uvnitř klíčovým místem pro načerpání sil i svědectví světu o tom, kdo je našim Pánem! Velmi vám doporučuji k vaší pozornosti. Pán ať vás žehná. Markéta Milé moje, pozdravujem Vás z Bratislavy! Pozývam Vás na veľké stretnutie MM 2020, ktoré sa bude konať tento víkend 24. -26. dubna 2020. Veľkoryso pozývame mamičky z Českej republiky! Prajem Vám požehnané dni a dobrú noc, za nás všetky, včeličky 🙂 Jana Pajanová, národná koordinátorka MM na Slovensku Soubor PDF ke stažení: Veľké stretnutie MM U NÁS DOMA 2020


Velká farní pouť přeložena na rok 2021

Vzhledem k tomu, že po prázdninách by se v našich farnostech měly uskutečnit 2 návštěvy biskupů (biřmování a 20 let kaple ve Slavkově) a možná také přeložená slavnost 1. svatého přijímání, je odložena velká farní pouť po jižních Čechách až na termín 14. - 17. 6. 2021 (pondělí - čtvrtek).


Příběh Bible – Učedníci, nanebevstoupení Ježíše

https://www.youtube.com/watch?v=8QyaZSehO9g&feature=emb_title


Liturgika na dobrou noc


Kapky Naděje jako rádio

Kapky Naděje (89 citátů) se nevysílají jenom na farním rádiu, ale můžete si je pustit i na tomto odkazu.  (v menu najdete jako KAPKY NADĚJE) .... jedna písnička a jedna kapka ..... a stále dokola


Cesta světla na farním rádiu

Cesta světla je pobožnost pro dobu velikonoční. Má také 14 zastavení, ale obsah se liší, protože pojednávají o událostech Kristova vzkříšení. V neděli ve 14 hodin na farním rádiu bude první pobožnost Cesta světla.


Vrácení zálohy na farní pouť

Vzhledem k tomu, že není jisté, kdy se zrušená velká farní pouť uskuteční, tak si můžete přijít na faru pro zálohu, kterou jste již zaplatili.


Kapky naděje na farním rádiu

Nahrávky 89 kapek naděje jsou již na farním rádiu a každých 30 minut se náhodně přehraje jedna. 🙂


Bůh je s námi - film o Ježíši pro děti

Na webu BTM


Online kurz Manželské večery

Online kurz Manželské večery pro celou ČR od 24. 4. 2020 Veškeré informace a přihlašování najdete na adrese www.manzelskevecery.cz/online.


VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ v Dolním Němčí

V 8 hodin se bude vysílat mše svatá z kostela. (AudioKostel a Facebook) Ve 13 hodin je poslední rozloučení s panem Ludvíkem Umlaufem na hřbitově v úzkém rodinném kruhu. V 15 hodin bude na farním rádiu 4. den Novény k Božímu milosrdenství. (AudioKostel) Ve 20 hodin je pravidelná modlitba za ukončení epidemie. (AudioKostel)


Videokázání pro děti na Velikonoční neděli


NEDĚLE VZKŘÍŠENÍ v Dolním Němčí

V 10:30 hodin se bude vysílat mše svatá z kostela. (AudioKostel a Facebook) V 11 hodin se vysílá na TV Noe mše svatá z Vatikánu a ve 12 hodin požehnání Urbi et Orbi papeže Františka. (TV NOE) V 15 hodin bude na farním rádiu 3. den Novény k Božímu milosrdenství. (AudioKostel) Ve 20 hodin je pravidelná modlitba za ukončení epidemie. (AudioKostel)


Příběh Bible – Ježíš

Dnes se podíváme na život Ježíše Krista, jak se jej pokusili představit tvůrci projektu The Story. Oslovil mě v této písni text: „Pověz mi svůj příběh, ukaž mi své rány a já ti ukážu, co vidí Láska, když se na tebe dívá...“ Vše vrcholí na kříži, ze kterého se ozývá: „Ty vidíš zápas, ty vidíš hanbu, já však vidím důvod, proč jsem přišel. Přišel jsem kvůli tvému příběhu, kvůli tvým ranám, abych ti ukázal, co vidí Láska, když vidí tebe...“


BÍLÁ SOBOTA v Dolním Němčí

Ranní chvály se budou vysílat v 8 hodin a po nich hned bude 2. den Novény k Božímu milosrdenství.  (AudioKostel) V 15 hodin se bude opakovat na farním rádiu 2. den Novény k Božímu milosrdenství.  (AudioKostel) V 19 hodin se bude v kostele slavit vigilie Zmrtvýchvstání Páně. (AudioKostel a Facebook) Ve 21 hodin bude na TV Noe přímý přenos velikonoční vigilie z Vatikánu. (TV NOE)


VELKÝ PÁTEK v Dolním Němčí

V 15 hodin se bude vysílat na farním rádiu křížová cesta. Krásná hudba Antonína Dvořáka bude doprovázet jednotlivé úvahy.  (AudioKostel) Po křížové cestě se bude vysílat Novéna k Božímu milosrdenství (1. den). Večer v 18 hodin budou v kostele obřady Umučení Páně. (AudioKostel a Facebook)  TV Noe bude vysílat v tuto hodinu obřady z Vatikánu. (TV NOE) Protože se nemůžete zúčastnit uctívání kříže v kostele, uctěte společně v rodinách nějaký kříž, který máte u vás doma. Ve 20 hodin je pravidelná modlitba za ukončení epidemie. (AudioKostel) Ve 21 hodin TV Noe vysílá křížovou cestu s papežem Františkem na nád na nádvoří Svatopetrské baziliky. (TV NOE)


Modlitba v rodině – Velikonoční triduum

Letos se křesťané nemohou sejít, aby slavili nejdůležitější slavnost a tajemství liturgického roku. Přesto se každá rodina může v modlitbě spojit s celou církví. Nabízíme tedy návrh domácího slavení Velikonočního tridua. Jednotlivé části modlitby nejsou nic jiného, než slova Písma, modlitby a gesta, která prožíváme během liturgie. Texty jsou doplněny také o modlitby před jídlem a požehnání velikonočních pokrmů o Neděli Zmrtvýchvstání Páně.
TEXTY SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE.

ZELENÝ ČTVRTEK V DOLNÍM NĚMČÍ

Na Zelený čtvrtek budou ranní chvály v 8 hodin (AudioKostel). Arcibiskup Jan Graubner bude v Olomouci sloužit bohoslužbu Missa Chrismatis přenášenou online v 8:30 hodin -- přenos bude možné sledovat zde V 15 hodin se bude opakovat křížová cesta scholy Nekonečno (AudioKostel). Večer v 17:30 hodin se budou z kostela vysílat večerní chvály (breviář). (AudioKostel a Facebook) Mše svatá na památku večeře Páně se bude v 18 hodin. (AudioKostel a Facebook)


Papež: Jak prožít Velikonoce doma? S křížem a evangeliem.

Drazí bratři a sestry, dobrý den! V těchto dnech obav z pandemie, jež působí světu tolik utrpení, mohou se mezi mnoha otázkami, jež si klademe, objevit také takové, které se týkají Boha: jak se Bůh staví k našemu utrpení? Kde je, když se všechno hatí? Proč rychle nevyřeší problémy? Takové otázky o Bohu si klademe. Pomůže nám prezentace Ježíšova Umučení, jež nás provází v těchto posvátných dnech. Také tam se kupí mnoho otázek. Lidé, kteří v Jeruzalémě triumfálně vítali Ježíše, se ptali, zda opravdu přišel osvobodit lid od jeho nepřátel (srov. Lk 24,21). Očekávali mocného Mesiáše, který bude vítězit mečem. Přišel však někdo, kdo je tichého a pokorného srdce a povolává k obrácení a milosrdenství. A právě zástup, který Jej nejprve oslavoval, nyní křičí: »Na kříž s Ním!« (Mt 27,23). Ti kdo jej následovali, jsou zmateni a zděšeni; opouštějí Ho. Mysleli si: je-li toto Ježíšův úděl, pak to není Mesiáš, protože Bůh je mocný a nepřemožitelný. Avšak, pokračujeme-li v četbě o Umučení, nacházíme udivující skutečnost. Když Ježíš umírá, římský setník - který nebyl věřící (nebyl to žid, ale pohan) – vidí, jak Ježíš trpí, a slyší Jej, jak všem odpouští. Dotýká se rukou Jeho bezmezné lásky a vyznává: »Tento člověk byl opravdu syn Boží« (Mk 15,39). Říká přesný opak toho, co druzí, že totiž tam je Bůh, který je pravým Bohem. Můžeme se dnes ptát: jaká je pravá tvář Boha? Obvykle do Něho promítáme v maximální míře to, co je naše: svůj úspěch, svůj smysl pro spravedlnost a také svoje pobouření. Evangelium nám však říká, že Bůh není takový. Je odlišný, a nemohli jsme Jej poznat svými silami. Proto se přiblížil, vyšel nám vstříc a právě o Velikonocích se zjevil úplně. A kde se zjevil úplně? Na kříži. Tam rozpoznáváme rysy Boží tváře. Nezapomeňme, bratři a sestry, že kříž je Boží katedra. Prospěje nám, budeme-li mlčky hledět na Ukřižovaného a dívat se, kdo je náš Pán: Ten, který na nikoho neukazuje prstem, ani na ty, kdo Jej křižují, nýbrž otevírá náruč všem; nedrtí nás Svojí slávou, ale nechává se kvůli nám zdeptat; nemiluje nás slovně, ale tiše nám dává život; nenutí nás, nýbrž osvobozuje; nejedná s námi jako s cizími, ale bere na sebe naši nepravost, bere na sebe naše hříchy. A proto, aby nás zbavil předsudků o Bohu, hledíme na Ukřižovaného. A potom otevřme evangelium. V těchto dnech, všichni v karanténě a zavřeni doma, vezměme si do rukou obojí: kříž a evangleium.  Hleďme na kříž a otevřme si evangelium. To bude naše velká domácí liturgie v těchto dnech, kdy nemůžeme jít do kostela. V evangeliu čteme, že když lidé, kteří jdou za Ježíšem, aby jej provolali králem, například  po rozmnožení chlebů, On odchází pryč (srov. Jan 6,15). A když ďáblové chtějí vyjevovat Jeho božskou slávu, umlčí je (srov. Mk 1,24-25). Proč? Protože Ježíš nechce být pochopen špatně; nechce, aby lidé směšovali pravého Boha, jenž je pokornou láskou, s nepravým bohem, světským bohem, který je okázalý a vnucuje se silou. Není idolem, je Bohem, který se stal člověkem, jako každý z nás; vyjadřuje se lidsky, avšak mocí Svého božství. Kdy je však v evangeliu slavnostně prohlášena  Ježíšova totožnost? Když setník řekne: »Tento člověk byl opravdu syn Boží«. Tam je prohlášena hned poté, co na kříži daroval život, aby už nemohlo dojít k pochybení a bylo zřejmé, že Bůh je všemohoucí v lásce a nikoli jinak. Je to Jeho přirozenost, protože takový je. On je láska. Mohl bys namítnout: „Co mám dělat s tak slabým Bohem, který umírá? Raději bych silného a mocného boha.“ Věz však, že moc tohoto světa pomíjí, zatímco láska trvá. Pouze láska uchovává  život, který máme, protože objímá a přetváří naše slabosti. Boží láska o Velikonocích uzdravila náš hřích odpuštěním, které ze smrti činí přechod do života a mění náš strach v důvěru, naši úzkost v naději. Pascha nám říká, že Bůh může všechno obrátit v dobro. Na Něho můžeme opravdu spoléhat, že všechno bude dobré. A není to iluze, protože smrt a zmrtvýchvstání Ježíše není iluze, byla to pravda. Proto je nám Velikonočního jitra řečeno: »Nebojte se« (srov. Mt 28,5). Úzkostné otázky ohledně zla nemizí okamžitě, avšak ve Zmrtvýchvstalém dostávají pevný základ, který nám umožňuje neztroskotat. Drazí bratři a sestry, Ježíš změnil dějiny tím, že se stal naším bližním, a přestože jsou dosud poznamenány nepravostí, učinil z nich dějiny spásy. Obětováním svého života na kříži Ježíš přemohl také smrt. Z otevřeného srdce Ukřižovaného, dosahuje Boží láska každého z nás. Můžeme změnit svoje životní osudy přiblížením se k Němu, přijetím spásy, kterou nám nabízí. Bratři a sestry, otevřme Mu v modlitbě celé srdce v tomto týdnu, během těchto dnů: s křížem a s evangeliem. Nezapomeňte: kříž a evangelium. To bude domácí liturgie. Otevřme v modlitbě svoje srdce, nechme na sobě spočinout Jeho pohled a pochopíme, že nejsme sami, nýbrž milováni, protože nás Pán neopouští a nikdy na nás nezapomíná. S těmito pocity vám přeji požehnaný Svatý týden a požehnané Velikonoce!


Radost být více spolu

Koronavirové "prázdniny" nám nabídly více času. Jak ho využít? Co můžeme dělat, aby porostla naše víra a důvěra v Boha, abychom se něco nového naučili, aby se zlepšily naše vztahy, abychom prospěli sobě a svému okolí? Nabízíme pár inspirací na tomto odkazu.


Slova pro potěchu duše nejen pro seniory

Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové nabízí seniorům a dalším zájemcům zasílání Slov pro potěchu duše na e-mail nebo prostřednictvím SMS. Cílem aktivity je nabídnout v této nelehké době slova povzbuzení, naděje, radosti a pokoje. Slova jsou určena především seniorům, animátorům seniorů, ale i všem dalším zájemcům. Zájemci o jejich odběr mohou kontaktovat Diecézní centrum pro seniory na e-mailech dcs@bihk.cz a info@simeon.cz nebo na tel. 737 215 328 či 734 435 360. Číst si je mohou rovněž na webu pro aktivní třetí věk www.simeon.cz. Veronika Čepelková, Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové

Obnova svěření a zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie

Česká republika se připojuje k obnově svěření a zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie, a to modlitbou, kterou kardinál Dominik Duka, předseda ČBK, přednese před sochou Panny Marie Fatimské v arcibiskupské kapli ve středu 8. dubna 2020 v 7.15 hodin.


Koncert z arcibiskupského paláce v Olomouci

V současné složité situaci, kdy věřící nemohou společně slavit Velikonoce, zveme k poslechu Stabat mater. Pergolesiho duchovní dílo, které vyjadřuje bolest Panny Marie pod Kristovým křížem, provede komorní soubor Gaudio kvartet a hosté. Živý přenos z arcibiskupského paláce připravuje Moravská filharmonie ve středu 8. dubna od 19 hodin. Koncert, který svým velikonočním poselstvím uvede olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner, bude možné sledovat na webu a facebooku Moravské filharmonie. Web Moravské filharmonie (stream 8. 4., 19:00 hod) <http://mfo.cz/> Facebook Moravské filharmonie (stream 8. 4., 19:00 hod) <https://www.facebook.com/Moravsk%C3%A1-filharmonie-Olomouc-237168513034606/>


Exhortace papeže Františka ke stažení zdarma

Christus vivit - Kristus žije E-kniha ke stažení zdarma Posynodní apoštolská exhortace k mladým lidem i k celému Božímu lidu. MŮŽETE STAHOVAT ZDE.


Poslední rozloučení

Bratři a sestry, ve středu 8. 4. 2020 v 15 hodin v úzkém rodinném kruhu při krátké pobožnosti uložíme do země paní Jaroslavu Zajícovou (ročník 1954). A v pondělí 13. 4. 2020 ve 13 hodin se takto rozloučíme také s panem Ludvíkem Umlaufem. Zádušní mše svaté za zemřelé budou odslouženy po ukončení nouzového stavu.


Velká farní pouť se odkládá

Velká farní pouť do Jižních Čech, která měla být v červnu, se ruší. Zaplacené zálohy se vám vrátí. Snad bude příležitost na podzim nebo příští rok pouť uskutečnit.


SVATÝ TÝDEN s Komunitou Blahoslavenství U VÁS DOMA

Skvělá nabídka Komunity Blahoslavenství. VÍCE NAJDETE ZDE.


Svatý týden – pracovní sešit pro děti a rodiny, omalovánky

Přinášíme Vám další omalovánky s obrazy Centra Aletti v Římě a Dílny Všech svatých se zaměřením na slavení tajemství Zmrtvýchvstání v době Svatého týdne. Omalovánky jsou doplněny úryvky z Evangelia, citáty církevních otců i úkolu na každý den. OMALOVÁNKY KE STAŽENÍ ZDE.


Koronavelikonoce 2020

Pandemie nám zkřížila plány a přinesla mnohé změny. Tak také letošní Velikonoce budou jiné, než obvykle. Jejich podstata se ale nezmění! Přinášíme vám několik tipů a inspirací, jak prožít liturgickou oslavu Velikonoc 2020 "jinak", než jsme zvyklí. 

Velikonoce - bez kostela v době pandemie2020

Krátké instruktážní video o možnostech jak prožít Velikonoce bez účasti na bohoslužbách v kostele.

Zelený čtvrtek v době pandemie

Inspirace a průvodce Zeleným čtvrtkem bez možnosti účasti na bohoslužbách v době pandemie koronaviru 2020.

Velký pátek v době pandemie

Inspirace a průvodce Velkým pátkem nocí bez možnosti účasti na bohoslužbách  v době pandemie koronaviru 2020.

Veliká noc v době pandemie

Inspirace a průvodce Velikonoční nocí bez možnosti účasti na bohoslužbách  v době pandemie koronaviru 2020.

Křížová cesta biřmovanců

[audio mp3="http://farnostdn.maweb.eu/wp-content/uploads/2020/04/KCbirmovancu.mp3"][/audio]


OHLÁŠKY - Květná neděle

Postní almužna se bude odevzdávat v kostele až při první veřejné bohoslužbě po ukončení pandemie. Na faře mám dvě wifi rádia, která mohu třeba jen zapůjčit na tento důležitý týden. Zavolejte si na faru. Přehled bohoslužeb Svatého týdne najdete ZDE. POŘAD BOHOSLUŽEB je ZDE. Nebude se chystat Boží hrob, protože Nejsvětější svátost se nebude přenášet ze svatostánku. Letos se pokrmy nežehnají v kostele, ale každý si je požehnejte modlitbou v rodinném kruhu. (Texty jsou ZDE.) Sbírka na kněžský seminář se v neděli vzkříšení samozřejmě nekoná. Úmysly na mše svaté v dubnu jsou již skoro obsazené. Pokud chcete nahlásit úmysl na květen a červen, zavolejte na faru nebo Erice Uhrové.


Dnes je nezbytná tvořivost lásky – papežovo videoposelství ke Svatému týdnu

V pátek večer oslovil papež František diváky italské katolické televize TV2000 videoposelstvím u příležitosti blížícího se Svatého týdne: „Drazí přátelé, dobrý večer! Dnes večer mohu vstoupit do vašich domovů způsobem jiným než obvykle. Dovolíte-li, chtěl bych si v těchto těžkých a bolestných časech s vámi chvíli popovídat. Představuji si vás, jak ve svých rodinách vedete nezvyklý život, abyste se vyhnuli nákaze. Myslím na živost vašich dětí a mladých, kteří nesmějí vycházet, chodit do školy a vést svůj život. Nosím v srdci všechny rodiny, zvláště ty, které mají mezi sebou nemocného anebo prožívají zármutek ze ztráty někoho blízkého v důsledku koronaviru či jiných příčin. V těchto dnech často myslím na osamocené lidi, kteří tyto chvíle snášejí mnohem obtížněji, zejména staré lidi, kteří jsou mi velice drazí. Nemohu opominout ty, kdo onemocněli koronavirem, hospitalizované lidi. Vím o velkodušnosti těch, kdo se ve zdravotnictví nebo zajišťováním služeb nezbytných pro společnost vystavují nebezpečí této pandemie. Kolik jen hrdinů každý den a každou hodinu! Pamatuji rovněž na ty, kdo jsou v ekonomické tísni a mají starosti kvůli práci a budoucnosti. Myslím také na vězně, k jejichž strádání přistupují obavy o sebe a o jejich drahé před epidemií. Myslím na bezdomovce, kteří nemají žádné útočistě. Je to chvíle obtížná pro všechny. Pro mnohé ta nejobtížnější. Papež to ví a těmito slovy chce všem vyjádřit svoji blízkost a náklonnost. Snažme se, pokud můžeme, využít tento čas co nejlépe: buďme velkodušní, pomáhejme - třeba i telefonicky nebo na sociálních sítích - těm, kteří se v našem okolí ocitli v nouzi, těm nejvíce osamoceným. Prosme Pána za ty, kdo jsou zkoušeni v Itálii a ve světě. I když jsme izolováni, může tvořivost lásky dosáhnout myšlenkou a duchem daleko. Tvořivost lásky je dnes nezbytná. Vskutku neobvykle slavíme Svatý týden, který ukazuje a obsahuje poselství evangelia o Boží lásce, jež nezná hranic. I v tichu vašich měst ať zazní velikonoční evangelium. Apoštol Pavel říká: »Umřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sobě, ale pro toho, který za ně umřel a vstal z mrtvých« (2 Kor 5,15). Ve Zmrtvýchvstalém Ježíši život přemohl smrt. Tato velikonoční víra živí naši naději. Chtěl bych ji tento večer s vámi sdílet. Je to naděje lepšího času, kdy se polepšíme a budeme konečně svobodní od zla a této pandemie. Je to naděje, která neklame; není to přelud, je to naděje. Jedni vedle druhých v lásce a trpělivosti můžeme v těchto dnech připravovat lepší čas. Děkuji, že jste mě přijali k sobě domů. Pohlaďte trpící, děti a staré lidi. Řekněte jim, že papež jim je nablízku a modlí se, aby nás brzy všechny Pán zbavil zla. A vy se, prosím, modlete za mne. Dobrou chuť k večeři. Brzy nashledanou.“


Modlitba v rodině – Květná neděle

Nabízíme model rodinné bohoslužby na Květnou neděli, který nám pomůže vytvořit z našeho domova místo modlitby a slavení velikonočních událostí. modlitba-v-rodine-kvetnanedele


Velikonoční výzva českých a moravských biskupů

Milí věřící, bratři a sestry, Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie. Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme. Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte. Z celého srdce Vám žehnáme Čeští a moravští biskupové


Nedělní kázání pro děti - květná neděle (P. Roman Vlk)


Modlitba pro čas epidemie

Ježíši Kriste, tys procházel městy a vesnicemi a „uzdravoval každou nemoc a každou chorobu“. Nemocní se uzdravovali na tvé slovo. Přijď nám na pomoc i teď, když se po celém světě rozšířil koronavirus, a dej nám zakoušet svou uzdravující lásku. Uzdrav ty, kteří virem onemocněli. Ať mají dobrou zdravotní péči, která jim navrátí sílu a zdraví. Uzdrav nás ze strachu, který národům brání spolupracovat a bližním vzájemně si pomáhat. Uzdrav nás z pýchy, s níž bychom se domnívali, že nemoc, která nezná hranic, se nás netýká. Ježíši Kriste, který vše uzdravuješ, zůstávej nám nablízku v této nejisté a smutné době. Buď s těmi, kdo na virus zemřeli. Ať spočinou s tebou v tvém věčném pokoji. Buď s rodinami těch, kteří onemocněli nebo zemřeli. V jejich strachu a smutku buď s nimi a chraň je před nemocí a beznadějí. Ať zakusí tvůj pokoj. Buď s lékaři, sestrami, výzkumníky a všemi zdravotníky, kteří se snaží všechny zasažené léčit a pomáhat jim, a sami se přitom vystavují riziku. Ty sám je ochraňuj je a dávej jim svůj pokoj. Buď s těmi, kdo vedou národy. Dej jim prozíravost, aby jednali s láskou a skutečným zájmem o dobro lidí, kterým mají sloužit. Dej jim moudrost, aby věnovali prostředky na dlouhodobá řešení, která pomohou připravit se na podobné epidemie v budoucnosti a předcházet jim. Ať na nich spočine tvůj pokoj, když o něj na zemi společně usilují. Ať už jsme doma nebo v cizině, ať je kolem nás trpících touto nemocí hodně nebo jen málo, Ježíši Kriste, zůstávej s námi. Buď s námi, když bojujeme o životy, a když je oplakáváme. Pomáhej nám vytrvat a být připraveni.  Kéž naše úzkosti vystřídá tvůj pokoj. Ježíši Kriste, uzdrav nás. Kerry Weber je výkonná editorka magazínu America, celostátního týdeníku amerických jezuitů


Přímé přenosy velikonočních bohoslužeb biskupů

Arcibiskup Jan Graubner bude v Olomouci sloužit bohoslužbu přenášenou online: 9. dubna Zelený čtvrtek v 8.30 Missa Chrismatis přenos bude možné sledovat zde Ostatní bohoslužby slaví arcibiskup Jan Graubner bez účasti lidu a bez přenosu: 5. dubna Květná neděle v 10.00 9. dubna Zelený čtvrtek v 18.00 10. dubna Velký pátek v 15.00 11. dubna Vigilie Zmrtvýchvstání v 21.00 12. dubna Boží Hod Velikonoční  v 10.00


Příběh Bible – Abrahám a Sára

Dnes si představíme život muže, který je nazýván praotcem víry. Sám pro sebe jsem si odvodil, proč jej tak právem můžeme nazývat. Abrahám žije v domě svého otce, jejich majetek roste, žije víru své rodiny – tedy uctívání domácích bůžků, má ženu, dům, služebnictvo. Je prostě zajištěn. Převedl jsem si to do dnešní doby tak, že už jste někdy těsně před důchodem konečně splatili hypotéku a mohli byste si oddechnout, že teď už bude vše ve vaší rodině v klidu. A do toho k vám začne promlouvat nějaký Bůh, který tvrdí, že on je jediný. A nejenom to, dokonce vás vyzve, abyste opustili všechny tyto jistoty a odešli do země, kterou vám dá. Jenže on neřekl, který to je a jak dlouho tam půjdete, tzn. Že ze zajištění jdete pod stan a budete místo zaslouženého klidu vést kočovný život. Běžte s takovou nabídkou za svou ženou... A s tím přicházejí velké přísliby o potomstvu, které ale dobře víte, že nemůžete mít, protože jste neplodní. Vykročili byste za tímto neznámým hlasem? Abrahám vykročil a proto je právem nazýván praotcem víry. Životní příběh Abraháma a Sáry najdeme v Bibli: Gn 11,26 - 25,10 V pořadu Tv Noe Příběh Bible zaznělo: Zdíša: Dneska nás čeká duet, který nazpívali dva členové kapely Casting Crowns. Čeká nás písnička, která je tak trošku typická pro Casting Crowns co se týče vyznění, oni jsou kapela se specifickým typem repertoáru. O. Pavel: Dost často mám zkušenost, když pouštím jejich písně, že se tam každý z nás najde. Jdou přímo konkrétně do života k problému, který je a který zapomínáme řešit, najednou se tam člověk najde a dost často se i rozpláče. Zdíša: Právě Mark Hall a Megan Garrett, kteří nazpívali tenhle duet, měli na výběr z více písniček a oni se rozhodli vybrat příběh Abraháma a Sáry. Celý jejich život je dost zajímavý a myslím si, že je tam dost momentů, nad kterými bychom se mohli zastavit. O. Pavel: Sice by se celý jejich život nemohl vejít do té písně a možná právě tady vidíme takový okamžik, který je pro každého z nás těžký. Bůh řekne, že něco se má v mém životě stát a bude to takhle. To se stane Abrahámovi: Budeš praotcem a bude tvého potomstva, že ho ani nespočítáš, jako písku. A najednou běží život, ubývá sil, oba jsou staří, Abrahám má už 80 let a dítě nemají. A neplodnost v té době byla něčím velmi těžkým, co my ani v dnešní době nedokážeme domyslet. Tehdy majetek, bohatství, nebylo o tom, kolik máš domů atd., to bylo, kolik máš dětí, kolik stihnete za svůj život roznožit dobytka, zabrat území a najednou ty děti nepřicházejí. Ten, ne kterém to á být postavené, pořád nepřichází. Oni se s tím strašně trápí. A co mě oslovilo, není to jediný příběh Bible, kdy takhle někdo prochází obrovskou zkouškou. Zdíša: Jak jsi mluvil teď o tom, že musí stihnout za ten život mít co nejvíc potomků, tak mě tam na té písničce zaujal ten časový kontext. Oni už mají 80 roků a zpívají tam o tom. O. Pavel: Je to vlastně taková modlitba každého z nás: Bože, ty jsi mi něco slíbil a ono se to vůbec nenaplňuje. Vždyť já už jsem starý. Teď se mi někdo směje možná kvůli tom. Bože, ale ty musíš splnit svůj slib, ty jsi to řekl. V tom se mně třeba Starý zákon líbí, že člověk starozákonní zná, co Bůh řekl a nebojí se říct: Bože, ty jsi řekl tohle a tohle a mě se to dotýká. To je můj život a mělo by se to stát a já tě o to prosím. Zdíša: Já si myslím, že zrovna Casting Crowns jsou zrovna takový melancholičtí a přemýšliví a tím pádem to je ideální téma pro ně. O. Pavel: Maslím si, že i podle toho byli oni jedni z mála, kteří dokážou tu myšlenku celého toho, co prožívají Abrahám a Sára, ale taky svým stylem, předat, a tak nás zase posunout v přemýšlení o Abrahámovi a Sáře. 3. Abrahám a Sára – Who But You (ABRAHAM & SARAH) - Mark Hall & Megan Garrett (Casting Crowns)

Čtení Bible v průběhu 24 hodin

Čtení Bible v průběhu 24 hodin - WEB
Celodenní a celonoční čtení Bible je unikátním projektem, který se v Olomouci již stal tradicí. Jedná se o ojedinělou událost, která má svůj počátek v Římě.

Letošní osmý ročník nemůže sice proběhnout ve standardní podobě (tedy způsobem, kdy se přihlásíte a v daný čas přijdete osobně na radnici do kaple Sv. Jeronýma), ale moderní technologie nám umožňují jednoduše pořídit nahrávky vašeho konkrétního textu, který jste si vybral(a), a z pohodlí vašeho domova je zveřejnit zde na webu. Následně takto odeslaná nahrávka bude přiřazena k Vámi vybranému času a čtení. Tímto způsobem můžeme vytvořit kompaktní skupinu těch, kteří se i letos do čtyřiadvacetihodinového čtení zapojí a naše město Olomouc bude tak moci i za této mimořádné situace být místem a městem, ve kterém bude Boží slovo zaznívat dnem i nocí. To vše v čase Svatého týdne. To vše v čase, který je poznamenán mnohými obavami, strachem, úzkostí a nejistotou v důsledku koronavirové nákazy.

Olomoucké čtení Bible pořádají České katolické biblické dílo, Římskokatolická farnost sv. Mořice a Dcery sv. Pavla (paulínky).
Čtení Bible 6.4.2020

Zaregistrujte se a pošlete nám svoji nahrávku

  • v níže uvedeném harmonogramu si vyberte úryvek a klikněte na tlačítko "Rezervovat"
  • vyplňte a odešlete rezervační formulář - po jeho odeslání obdržíte e-mailovou zprávu s odkazem pro nahrátí Vašeho čtení
  • nahrávku Vašeho čtení pořiďte a nahrajte předem (nejlépe do středy 8. 4.), zveřejněna bude až 9. dubna
  • na formátu nahrávky nezáleží - může to být audio nebo i video soubor
  • můžete si zarezervovat až 3 úryvky
  • necháme na Vás, zda v rámci četby uvedete i název kapitoly
  • letos čteme z liturgického překladu Bible
  • soubor můžete nahrát na tomto webu (speciální odkaz obdržíte e-mailem) nebo nám jej můžete poslat přes webové úložiště, např. Úschovna.cz
  • nevíte-li si rady, kontaktujte nás na e-mailu ctenibible24@gmail.com nebo tel. 776 575 975
  • chcete-li se zúčastnit tohoto čtení, ale pouze soukromě (bez zaslání jakékoliv své nahrávky), můžete si rezervovat vybraný úryvek a ten v uvedeném čase přečíst soukromě. I tímto způsobem se stanete součástí této čtyřiadvacetihodinové četby Bible v tomto roce

KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ - sleva 20%

Na veškerý sortiment internetového obchodu.


SLAVENÍ VELIKONOC

Bratři a sestry, velikonoční svátky se blíží a bohužel je nemůžeme společně prožít v kostele. Přesto se budu snažit připravit slavení velikonoc co nejlépe. I když nejdůležitější prožití svátků bude ve vašich rodinách. Proto sledujte nové Menu - SLAVENÍ VELIKONOC. Již nyní jsou tam 4 videa. 🙂


Sbírka Charity

Koronakrize
Souhrn aktuálních informací o naší práci v době koronavirové krize naleznete ZDE.

Křížová cesta - omalovánky pro děti

Ve spolupráci s Centrem Aletti v Říme, nakladatelstvím Lipa a Kolumbovými řytíři Vám přinášíme v českém jazyce omalovánky pro děti včetně modlitby k Matce Boží papeže Františka. OMALOVÁNKY KE STAŽENÍ


Setkání mládeže na TV Noe


Papežova slova


Viděl jsem jednoho muže .....

Viděl jsem jednoho muže,
oblečeného v bílém, unaveného,
jak v dešti a v chladném větru
stoupá k oltáři.
Nese bolest a utrpení,
nese je s nadějí.
Viděl jsem jednoho muže,
starce,
jak kulhavě
stoupá po schodech
a na ramenou -
bolest světa.
Viděl jsem jednoho muže,
soustředěného,
jak se chvěje
a modlí
za odpuštění všech našich hříchů
a za naší spásu.
Viděl jsem jednoho muže,
jednoho z mnoha,
jak se staví do čela všech,
aby se modlil
za všechny.
Viděl jsem jednoho muže,
říkal:
“Nikdo se nespasí sám,”
protože nejsme sami,
když věříme v Boha-Otce
a jeho spásu.
Viděl jsem jednoho muže,
který se,
stejně jako všichni lidé světa,
spasí,
protože uvěřil a věří
už navěky.
(z italského originálu, překlad: OMI)

Modlitba za mládež

V týdnu před Květnou nedělí se církev modlí za mládež. Přidejme se. Pane Ježíši Kriste, sjednoceni se všemi, kteří se tento týden modlí za mládež celého světa, Tě vroucně prosíme: chraň mladé lidi před otroctvím hříchu a dávej jim sílu a vytrvalost ve všech životních zkouškách. Naplňuj srdce všech mladých Tvou láskou, aby objevili cestu, na kterou je zveš, a věrně po ní šli. Mladým věřícím dej odvahu čerpat z pokladů Tvé církve a posiluj je svým Svatým Duchem, aby byli solí země a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista všem lidem. O to vše prosíme na přímluvu Tvé milované matky Marie. Zdrávas Maria…


Křížová cesta Misijního klubka

[video width="1280" height="720" mp4="http://farnostdn.maweb.eu/wp-content/uploads/2020/03/Křížová-cesta-Klubko.mp4"][/video]


Tomáš Halík: promluva k 5. neděli postní


Nedělní mini-ohlášky

DOLNÍ NĚMČÍ
Ročník 1945 daroval na kostel 500 Kč. Další dary na kostel 1 500 Kč.
Bohužel stále trvá nouzový stav, takže se nemůžeme scházet k bohoslužbám. Přesto jsou mše svaté v kostele slaveny a můžete je sledovat na AudioKostel nebo Facebooku. Bude se také vysílat páteční adorace od 17 hodin a v sobotu ráno mariánská pobožnost od 6:45 hodin.
Úmysly mší svatých na druhé čtvrtletí letošního roku si můžete telefonicky nahlásit na faře ( 572648738) nebo u Eriky Uhrové ( 739080307 ).
HORNÍ NĚMČÍ
Dary na kostel: 2 000 Kč.

Modlitba v rodině – 5. neděle postní

Nabízíme podklady pro slavení 5. neděle postní. Stav nouze stále trvá a neumožňuje nám slavit Eucharistii ve společenství farnosti. I tuto postní neděli můžeme vstoupit do společenství s Pánem a s jeho tajemstvím spásy skrze společnou modlitbu v rodině.

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky

[audio mp3="http://farnostdn.maweb.eu/wp-content/uploads/2020/03/papez27-3Rim.mp3"][/audio] Promluva papeže Františka při mimořádné modlitbě a požehnání Urbi et Orbi v pátek 27. 3. 2020 https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13363982507-mimoradne-pozehnani-urbi-et-orbi-papeze-frantiska/22056221456


Třídenní Modlitby matek - 2. den

Dnes v sobotu v 19 hodin se můžete modlit 2. den Třídenní Modlitby matek na našem farním rádiu (AudioKostel).


Nedělní kázání pro děti - 5. neděle postní